Cổng Liên Hệ Phật Giáo Chư Sê - Cơ quan ngôn luận của Giáo Hội Phật Giáo Chư Sê được phát triển và làm việc tại Chùa Mỹ Thạch.

Bài viết mới

1 bài viết mới!
Xem thêm
 • CON NGƯỜI LÀ MỘT LOÀI VIRUS ĐÁNG SỢ

  CON NGƯỜI LÀ MỘT LOÀI VIRUS ĐÁNG SỢ

  Bài Thuyết Trình Về Ăn Chay Chấn Động Thế Giới Của Phillip Wollen (Bài Diễn Văn Cảnh Tỉnh Thế giới Của Philip Wollen - Hãy Chung Tay Đưa Động Vật Ra Khỏi Thực Đơn)Philip wollen (sinh năm 1950) là một nhà từ thiện người Úc, nguyên là phó chủ tịch của Citibank và cũng là Tổng giám đốc điều hành Citicorp. Wollen trở thành người ăn chay sau rời khỏi Citibank và là một thành viên…
 • Đức Phật có thể dùng phép lạ để cứu người chết sống lại không?

  Đức Phật có thể dùng phép lạ để cứu người chết sống lại không?

  Đức Phật có thể chữa lành người bệnh, nhưng Ngài không quan tâm đến việc làm cho người chết sống trở lại. Ngài quan tâm nhiều hơn đến tự do tuyệt đối không còn sự chi phối của chết và sử dụng thần thông chỉ để giáo hóa mà thôi. Đức Phật am hiểu về y học Chắc chắn là Đức Phật có khả năng trị bệnh. Vấn đề ấy tôi không đề cập đến trong…
 • Đức Phật có thể cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi dịch COVID-19 hay không?

  Đức Phật có thể cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi dịch COVID-19 hay không?

  Một người bạn hỏi chúng tôi rằng “Đức Phật có thể cứu rỗi chúng ta thoát khỏi nạn đại dịch Covid-19 không?” và chúng tôi đã trả lời “không”. Nghe câu trả lời “không” làm cho người bạn nản lòng, vì họ nghĩ rằng: Đức Phật không cứu rỗi họ được. Quan niệm đúng đắn về sự “cứu độ” của Đức Phật Trong Phật giáo không có thuật ngữ “cứu rỗi”, mà có chữ “độ”, nghĩa là giúp, giáo hóa, giảng…
 • Đáp đền ân nghĩa sinh thành như thế nào để đúng với tinh thần của Đạo Phật

  Đáp đền ân nghĩa sinh thành như thế nào để đúng với tinh thần của Đạo Phật

  Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Là cha và mẹ. Đức Phật dạy về cách báo hiếu cha mẹ đúng pháp "Nếu một bên vai cõng mẹ, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy hết trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội và dù tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như…
 • Đức Phật, bậc lương y vĩ đại cứu chữa mọi nỗi khổ đau của nhân sinh

  Đức Phật, bậc lương y vĩ đại cứu chữa mọi nỗi khổ đau của nhân sinh

  Để chữa trị các căn bệnh về thân tâm của chúng sinh, Đức Phật đã đem hết thời gian của đời mình diễn thuyết Tam tạng mười hai bộ kinh điển, chỉ ra từng toa thuốc điều trị thân tâm. Đức Phật như vị lương y cứu chữa nỗi thống khổ của chúng sanh “Hết thảy các pháp đều do duyên sinh, và cũng đều do duyên mà diệt”. Duyên sinh duyên diệt, sinh lão bệnh tử trong cõi trần gian phù…
 • Đức Phật thăm vị tỷ kheo lâm bệnh

  Đức Phật thăm vị tỷ kheo lâm bệnh

  "Những người đồng hạnh với các ông bị đau ốm, các ông không săn sóc cho nhau thì ai săn sóc? Các ông mỗi người đều khác họ, khác nhà, vì niềm tin mà bỏ nhà xuất gia, sống không nhà, đều cùng một họ Sa môn Thích tử, đồng tu phạm hạnh, nếu không săn sóc lẫn nhau thì ai săn sóc?" Đức Phật đã nhắc nhở đại chúng nên chăm sóc, quan tâm lẫn…
 • Giá trị to lớn của tùy hỷ công đức

  Giá trị to lớn của tùy hỷ công đức

  Thế nào là tùy hỷ công đức ? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, điều vui vẻ, hạnh phúc. Nghĩa là thấy ai có cái gì tốt, cái gì lành, cái gì hạnh phúc, chúng ta đều hoan hỷ phát tâm vui mừng như chính mình được và cố công giúp đỡ khiến họ được toàn vẹn. Hoặc thấy họ làm điều phước thiện, đạo đức chúng ta sẵn…
 • Đức Phật, nhà Đại Giáo dục

  Đức Phật, nhà Đại Giáo dục

  Chúng ta hãy tìm hiểu Đức Phật dạy cho nhân loại những gì, hay gần ta hơn, Đức Phật dạy chúng ta những gì khi Ngài đứng trên bình diện một nhà Đại Giáo dục hoán cải con người theo hướng Ngài muốn cho chúng sinh đi. Sau đây là ba bài học mà qua giáo lý của Ngài, chúng ta nên tiếp nhận và thực hành. Can đảm tìm hiểu và đối diện với sự…
 • Bồ Tát vốn dĩ là chúng sanh

  Bồ Tát vốn dĩ là chúng sanh

  Bồ tát nghĩa là gì? Bồ Tát là nửa tiếng Phạn, đầy đủ là “bồ đề tát đỏa”. Bồ đề dịch là “giác”, tát đỏa dịch là “hữu tình”. Tức cũng là giác hữu tình, còn gọi là hữu tình giác, ý nghĩa giống nhau, chẳng có khác biệt. Gì gọi là ‘’giác hữu tình‘’? Tức là dùng đạo lý mà mình giác ngộ, phương pháp mà mình minh bạch, để giác ngộ mười phương tất…
 • Hạnh Nguyện Quán Âm

  Hạnh Nguyện Quán Âm Hạnh Nguyện Quán Âm Hạnh Nguyện Quán Âm Hạnh Nguyện Quán Âm
  Với sự hưng thịnh và phát triển của Đại thừa Phật giáo, giáo lý cứu khổ của đức Phật đã được truyền bá một cách rộng rãi và thể nhập vào cuộc đời, cống hiến cho đời những tinh hoa triết lý, những hạnh nguyện cao đẹp, giúp con người thăng hoa trong cuộc sống và từ bỏ những hận thù, khổ đau để tìm về với suối nguồn giải thoát. Tiêu biểu cho những tinh hoa triết lý hay hạnh nguyện cao cả ấy là hạnh nguyện Quán Âm, đấy cũng chính là những hạnh nguyện, những lý tưởng cao đẹp của người con Phật.…