Đức Phật

Bồ Tát Quán Thế Âm là ai trong kinh điển Phật giáo

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi vĩ đại. Trong kinh điển Phật giáo, hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm được nhắc nhiều tới với sự vĩ đại và sự cống hiến của ngài đối với thế giới và chúng sinh. Bồ Tát Quán Thế Âm …

Bồ Tát Quán Thế Âm là ai trong kinh điển Phật giáo Read More »

Voi điên tấn công Đức Phật: bài học quý báu về cách nhìn - Phật Giáo Chư Sê

Voi điên tấn công Đức Phật: bài học quý báu về cách nhìn

Có lần Đức Thế Tôn cùng 500 vị A-la-hán và Đại đức A Nan vào thành khất thực, thì một con voi điên lao tới có ý hại Đức Phật. Khi ấy, 500 vị A-la-hán tránh sang hai bên, chỉ còn lại Đại đức A Nan bước đến bảo vệ Đức Phật. Voi điên tấn …

Voi điên tấn công Đức Phật: bài học quý báu về cách nhìn Read More »