Lời Phật Dạy

Voi điên tấn công Đức Phật: bài học quý báu về cách nhìn - Phật Giáo Chư Sê

Voi điên tấn công Đức Phật: bài học quý báu về cách nhìn

Có lần Đức Thế Tôn cùng 500 vị A-la-hán và Đại đức A Nan vào thành khất thực, thì một con voi điên lao tới có ý hại Đức Phật. Khi ấy, 500 vị A-la-hán tránh sang hai bên, chỉ còn lại Đại đức A Nan bước đến bảo vệ Đức Phật. Voi điên tấn …

Voi điên tấn công Đức Phật: bài học quý báu về cách nhìn Read More »