21.6 C
Chư Sê
Thứ Hai, 24 Tháng Sáu, 2024

CATEGORY

Lời Phật Dạy

- Advertisement -spot_img

Phương tiện thiện xảo của Đức Phật

Bình-sa vương vốn là một Phật tử thuần thành, ông rất quý kính Đức Phật và thích nghe giáo pháp của Ngài. Tuy nhiên,...

Tự mình thắp đuốc mà đi

Tự mình thắp đuốc mà đi

Cúng dường Như Lai

Cúng dường Như Lai

Dễ đo lòng người?

Dễ đo lòng người?
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

“Tùy thời nghe pháp có năm công đức”

“Tùy thời nghe pháp có năm công đức”

Chuyển hóa giải đãi và nghi ngờ theo lời Phật dạy

Chuyển hóa giải đãi và nghi ngờ theo lời Phật dạy

Những ai không phóng dật, chân thành con đảnh lễ

Những ai không phóng dật, chân thành con đảnh lễ

Chú tâm như thế thì khó có ai quyến rũ được

Chú tâm như thế thì khó có ai quyến rũ được
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Ba phương tiện điều phục được nóng giận gồm những gì?

Đức Phật nói: “Nuôi cái nóng giận trong lòng thì chẳng khác nào mình uống thuốc độc mà mong chờ người khác chết”. Audio ...

Có bốn cách nằm biểu thị bốn tính cách khác nhau

Nằm đúng oai nghi cũng là một cách tu. Tư thế nằm phản ánh tâm trạng và ảnh hưởng sâu sắc đến sự an...

Lời Phật dạy về pháp môn niệm Phật

Niệm Phật là pháp môn tu khá phổ biến hiện nay. Pháp môn này được những người con Phật thực tập rất tinh chuyên...

Thiện và bất thiện theo lời Phật dạy

Một trong những biểu hiện cụ thể của người thực tu theo Chánh pháp là sống đời thiện lành; đoạn trước, đoạn giữa và...
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Latest news

- Advertisement -spot_img