back to top
22 C
Chư Sê
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, 2024

CATEGORY

Tâm Linh Việt

- Advertisement -spot_img

Văn khấn cúng rằm tháng 5 âm lịch tại gia cập nhật

Văn khấn cúng rằm tháng 5 âm lịch tại gia cập nhật

Những làn hương giới đức mùa an cư

Những làn hương giới đức mùa an cư

Làm chủ sinh tử

Làm chủ sinh tử

Quan Âm Bồ-tát nghe tất cả âm thanh trần gian

Quan Âm Bồ-tát nghe tất cả âm thanh trần gian
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Sự thật hay chân lý chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát

Sự thật hay chân lý chỉ có một vị duy nhất, đó là vị giải thoát

Hãy giữ tâm trí thanh tịnh

Hãy giữ tâm trí thanh tịnh

Người cư sĩ có 6 nghề không nên làm

Người cư sĩ có 6 nghề không nên làm

Đau khổ có nguyên nhân là tham ái

Đau khổ có nguyên nhân là tham ái
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Người niệm Phật phải biết rõ tất cả sắc tướng đều như huyễn

Người niệm Phật phải biết rõ tất cả sắc tướng đều như huyễn

Tiền bạc và tài sản đối với người cư sĩ

Tiền bạc và tài sản đối với người cư sĩ

Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật

Ý nghĩa của nghi lễ tắm Phật

Nhân mùa Phật Đản bàn về tích đản sanh

Nhân mùa Phật Đản bàn về tích đản sanh
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Latest news

- Advertisement -spot_img