back to top
22.4 C
Chư Sê
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024
- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Nhuận Tâm

1548 POSTS
0 COMMENTS

Phương tiện thiện xảo của Đức Phật

Bình-sa vương vốn là một Phật tử thuần thành, ông rất quý kính Đức Phật và thích nghe giáo pháp của Ngài. Tuy nhiên,...

Tìm thấy pho tượng Phật cao 2 mét ở gần sông Mekong

Tìm thấy pho tượng Phật cao 2 mét ở gần sông Mekong

Đà Nẵng: Ban Tôn giáo thành phố thăm và chúc mừng Phật đản tại chùa Tam Bảo

Đà Nẵng: Ban Tôn giáo thành phố thăm và chúc mừng Phật đản tại chùa Tam Bảo

Tăng Ni, Phật tử hoan hỷ khám mắt miễn phí tại Việt Nam Quốc Tự

Tăng Ni, Phật tử hoan hỷ khám mắt miễn phí tại Việt Nam Quốc Tự

Mở rộng phạm vi khai quật các tượng Phật bằng đồng cổ ở gần sông Mekong

Mở rộng phạm vi khai quật các tượng Phật bằng đồng cổ ở gần sông Mekong

Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là bình an thực sự

Đâu cần phải phô trương, nội tâm an bình mới là bình an thực sự

Làm chủ sinh tử

Làm chủ sinh tử

“Tình yêu đến em không mong đợi gì…”

“Tình yêu đến em không mong đợi gì…”

Quan Âm Bồ-tát nghe tất cả âm thanh trần gian

Quan Âm Bồ-tát nghe tất cả âm thanh trần gian
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img