Có nên tin lá số tử vi?

Nếu có người xác định cuộc đời anh ta chỉ có đau khổ nên anh ta bây giờ không nỗ lực cố gắng gì nữa, mà chỉ chấp nhận những quả xấu tới và nhẫn nại chịu đựng trong đó để trả quả. Thưa thầy như vậy là nghịch pháp hay thuận pháp ạ?
Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh

Hỏi: 

Kính thưa thầy!

Nếu một người thấy ra được lá số tử vi của mình là chính xác vì cũng đã trải qua nhiều điều đúng như lá số nhắc tới. Nhưng đặc biệt đó là lá số người này toàn là điều xấu. Nếu như những điều biểu hiện qua lá số là quả phải trả ở kiếp này, như vậy người này hiểu rằng cuộc đời anh ta kiếp này chỉ có khổ đau và không hề có hạnh phúc thế gian.

Như vậy nếu người này đã xác định cuộc đời anh ta chỉ có đau khổ nên anh ta bây giờ không nỗ lực cố gắng gì nữa, mà chỉ chấp nhận những quả xấu tới và nhẫn nại chịu đựng trong đó để trả quả.

Thưa thầy như vậy là nghịch pháp hay thuận pháp ạ?

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh
Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh

Đáp: 

Tử vi chỉ nói đúng phần sinh nghiệp (quả) không nói đến trì nghiệp, chướng nghiệp, đoạn nghiệp. Giống như một cây mít sinh ra đương nhiên sinh nghiệp của nó là mít (sinh nghiệp) không thể khác được.

Tuy nhiên nếu được chăm bón tốt thì cây mít sẽ tốt hơn (trì nghiệp), nếu bỏ phế hay bị dây leo, tầm gửi thì sẽ xấu đi (chướng nghiệp) và nếu chặt bỏ thì sẽ bị gián đoạn (đoạn nghiệp). Ba nghiệp sau là thái độ của mỗi người đối với sinh nghiệp của họ, điều này tử vi không nói được.

Sinh nghiệp xấu nhưng thái độ đúng tốt thì có thể chuyển nghiệp hoặc giác ngộ giải thoát.

5/5 - (2 bình chọn)
Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

Bài viết liên quan

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện chim cun cút

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện chim cun cút

Thuở trước, các nhà hiền trí, khi nguy hiểm xảy ra cho mình, cũng đã nghĩ đến phương tiện ấy để giải thoát sự đau khổ kia. Nhờ suy nghĩ như vậy, họ được thoát khỏi đau khổ do nạn chết đem lại. Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Có thể bạn quan tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đọc tiếp