首页 - Bài viết - Những Câu Chuyện1
  • BẠN LÀM GÌ TRONG 60 PHÚT CUỐI ĐỜI MÌNH

    BẠN LÀM GÌ TRONG 60 PHÚT CUỐI ĐỜI MÌNH

    Đó là câu hỏi của một hãng Thông tấn ở phương Tây đưa ra trong một cuộc thăm dò ý kiến với đông đảo người dân ở nước Anh. Câu hỏi với tình huống giả định là một thiên thạch sắp đâm vào trái đất và bạn chỉ còn 60 phút nữa sống trên cõi đời, bạn sẽ làm gì trong 60 phút ngắn ngủi ấy… Bạn sẽ là gì trong 60 phút cuối cùng của cuộc đời Kết quả thăm dò cho…