5/5 - (1 bình chọn)

Thầy Pháp Hòa RỚT NƯỚC MẮT tại nơi Đức Phật NHẬP NIẾT BÀN

Thầy Pháp Hòa RỚT NƯỚC MẮT tại nơi Đức Phật NHẬP NIẾT BÀN
Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram

Bài viết liên quan

Vì sao gọi là công phu đắc lực?

Vì sao gọi là công phu đắc lực?

Ngày nay có người nói công phu của họ đắc lực rồi. Chưa hẳn! Họ đã hiểu sai ý nghĩa hai chữ “đắc lực”, họ chưa hiểu rõ ràng, chưa hiểu minh bạch. Sao gọi là “đắc lực”?

Có thể bạn quan tâm

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đọc tiếp