back to top
23 C
Chư Sê
Thứ Năm, 20 Tháng Sáu, 2024
- Advertisement -spot_img

AUTHOR NAME

Thích Nhuận Lộc

65 POSTS
0 COMMENTS

Lễ thỉnh an vị tôn thượng Phật Bồ Tát chùa Phước Viên

Được sự gia trì của Tam Bảo, sự phát tâm của quý Phật tử thiện nam tín nữ gần xa, sau gần ba năm phát tâm kiến lập ngôi Tam Bảo Chùa Phước Viên cũng đã tạm hình thành

MƯỜI NGHIỆP LÀNH (Thập thiện nghiệp)

Người, vật, chim muông, hoa lá, cỏ cây, lâu đài, phố thị, làng mạc... đều nương tựa trên mặt đất.

Đừng chỉ nghĩ về sự may mắn của người khác

Đừng chỉ nhìn những thứ mà người khác có

Vì sao gọi Phật, Pháp, Tăng là ba ngôi quý báu?

Tam bảo là chỗ về nương tựa của muôn loài, là ngọn đèn phá tan mọi hắc ám, là con thuyền đưa chúng sinh qua thấu bờ bên kia

Lời Phật dạy cách đối xử với kẻ tiểu nhân

Hãy tha thứ cho người làm tổn thương bạn, bởi đó cũng là một cách bảo vệ và buông tha cho chính bản thân mình.

Học Phật tại gia như thế nào?

trên con đường giải thoát, người con Phật, dù tại gia hay xuất gia đều cần hướng tâm dốc lòng Học Phật và tu tập, để có một cuộc sống hiền

Bồ Tát Quán Thế Âm là ai trong kinh điển Phật giáo

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi vĩ đại. Trong kinh điển Phật giáo, hình tượng...

Voi điên tấn công Đức Phật: bài học quý báu về cách nhìn

Có lần Đức Thế Tôn cùng 500 vị A-la-hán và Đại đức A Nan vào thành khất thực, thì một con voi điên lao...

Phật dạy pháp ‘ dứt trừ sầu lo’

Để an vui, người con Phật hằng quán sát vô thường là đặc tính của thế gian. Trong vũ trụ này, chỉ có sự...
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img