Đức Phật

Đáp đền ân nghĩa sinh thành như thế nào để đúng với tinh thần của Đạo Phật - Phật Giáo Chư Sê

Đáp đền ân nghĩa sinh thành như thế nào để đúng với tinh thần của Đạo Phật

Có hai hạng người, này các Tỳ-kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Là cha và mẹ. Đức Phật dạy về cách báo hiếu cha mẹ đúng pháp “Nếu một bên vai cõng mẹ, nếu một bên vai cõng cha, làm vậy hết trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu …

Đáp đền ân nghĩa sinh thành như thế nào để đúng với tinh thần của Đạo Phật Read More »

Đức Phật, bậc lương y vĩ đại cứu chữa mọi nỗi khổ đau của nhân sinh

Để chữa trị các căn bệnh về thân tâm của chúng sinh, Đức Phật đã đem hết thời gian của đời mình diễn thuyết Tam tạng mười hai bộ kinh điển, chỉ ra từng toa thuốc điều trị thân tâm. Đức Phật như vị lương y cứu chữa nỗi thống khổ của chúng sanh “Hết …

Đức Phật, bậc lương y vĩ đại cứu chữa mọi nỗi khổ đau của nhân sinh Read More »