back to top
19 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Thắc mắc trong việc đọc chú đại bi

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Câu hỏi:

Kính thưa sư thầy, con có một thắc mắc về việc đọc chú đại bi, mong thầy từ bi giải đáp. Con có đọc trong ‘Mật Tông vấn đáp’ là chú có những lợi ích to lớn, nên cũng đi kèm với những tác hại. Có những người trì chú lâu ngày rồi hóa điên, bị tẩu hỏa nhập ma do tác dụng phụ của chú. Nên khi tu theo Mật tông, cần có thầy chỉ dẫn, nếu tự đọc sách thấy hay rồi làm thì lợi bất cập hại, như người mù chơi dao. Hiện tại con đọc Chú đại bi là chính, kèm với Chú chuẩn đề và Chú dược sư. Con muốn mình tiến bộ nhanh trên con đường tu tập nên kết hợp đọc chú thêm vào Thiền và niệm Phật. Con nghĩ 3 bài chú này là phổ biến nên việc đọc nó là vô hại. Còn những bài chú tối mật hơn, cần bắt ấn thì cần phải có thầy chỉ dẫn.

Trả lời:

Trong Tam Tạng nguyên thuỷ nhất không thấy đức Phật dạy bài chú nào. Nếu có chỉ do Chư Thiên Hộ Pháp cho để khi có hoạn nạn nguy hiểm gì đọc lên để kêu họ đến giúp thôi.

Chú phần lớn tìm thấy trong các bộ Kinh do hậu nhân biên soạn như là phương tiện thiện xảo được vận dụng cho căn cơ đức tin – giống như những bài thuốc mẹo để chữa bệnh – do đó lợi hại khó lường, nếu không sử dụng đúng mức sẽ trở thành tai hoạ.

Thay vì đọc các chú mà con nói, con nên đọc Bát Nhã Tâm Kinh, trong đó cũng có bài chú cao nhất trong các chú sẽ lợi ích hơn nhiều. Hoặc chỉ hành thiền chánh niệm tỉnh giác trong đời sống hàng ngày thôi. “Nhất nghệ tinh” tốt hơn là kết hợp lung tung sẽ “Dục tốc bất đạt”.

Theo: Trung tâm Hộ tông

5/5 - (1 bình chọn)
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn