back to top
22.8 C
Chư Sê
Thứ Sáu, 21 Tháng Sáu, 2024

Những câu chuyện tụng chú Đại Bi được linh ứng

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Nói về sự mầu nhiệm và Linh ứng chú Đại Bi thì không bút nào có thể tả được. Chuyện linh ứng cổ kim đến nay nhiều vô lượng vô biên. 

Nguyện người hữu duyên đọc được bài này, xin hãy chia sẻ cho nhiều người biết. Để nơi nơi, hoặc người phát tâm tự tụng chú, hoặc phát qua máy nghe nhạc cũng được, để lợi lạc cho khắp pháp giới chúng sanh. Âm đức tích được vô cùng lớn!

Linh ứng chú Đại Bi:

Hiển đạt – Giầu sang

Theo Cảm Ứng Thiên Đồ Thuyết, vào đời Thanh, Tào Thành Tú gặp một vị Tăng bảo: “Nếu ngươi có thể kiêng thịt bò, thịt chó, sẽ có thể hiển đạt”.

Ông Tú nói: “Tôi là hạng bắn cung, cỡi ngựa tầm thường, sao dám mong cầu công danh?”

Vị Tăng bảo: “Nếu có thể sáng tối tụng chú Đại Bi, lo gì chẳng đạt được phước báo ấy?”

Thành Tú bèn giữ giới, tụng chú không gián đoạn. Vào chốn quan trường, dường như có thần giúp, không đầy mấy năm, làm quan đến chức Thiên Tổng. Tự ghi vào năm Càn Long 12 (1747).

Theo Linh Nghiệm Ký, Hứa Nguyên Cát ở Huy Châu nghèo khổ muốn tự trầm. Một cụ già ngăn lại bảo hãy kiền thành tụng chú Bạch Y của Đại Sĩ thì trời sẽ giáng phước. Ông ta liền tụng chú không ngừng, bèn được giàu to, ấn tống càng rộng. Dời nhà sang Dương Châu, con cháu hiển vinh, thịnh vượng.

Lửa không thể chạm

Theo Tín Tâm Lục. Ông Thái Tư Tương được cử giữ chức Thôi Tào Vận (kiểm soát vận chuyển đường thủy). Ông thuê nhà dân để làm công sở, bốn phía không có tường, ở sát với nhà dân. Chợt hàng xóm bốc lửa, mọi nhà đều lo cứu đồ đạc, ông Thái ngồi yên không động đậy. Kẻ hầu nhiều lần van nài ông Thái hãy lánh nạn, nhưng ông ta chẳng đoái hoài.

Lửa cháy lan tới, vượt qua công sở của ông Thái, còn cháy thêm mấy nhà nữa rồi mới tắt. Người ta hỏi ông có thuật gì, ông đáp: “Tôi kiền thành tụng chú Đại Bi”. Người ta bảo: “Thần chú cố nhiên linh nghiệm, lỡ vạn nhất không ứng nghiệm, thì há chẳng phải là chết uổng một mạng ư?” Ông Thái nói: “Nhà tôi nhiều đời trì tụng. Những sự linh ứng chú Đại Bi như thoát khỏi những ách nạn đao binh, nước lửa, nạn gấp v.v… chẳng thể kể xiết.

Còn như tôi trì chú Đại Bi đã hai mươi năm, phàm gặp phải nạn gấp, hễ cảm đều thông. Trong thời Càn Long, khi tôi sống ở kinh đô. Nhà hàng xóm ở phía Nam bốc lửa. Lại gặp trận gió nồm, lửa càng cháy mạnh, dọn chạy đồ đạc không kịp. Tôi tụng chưa xong một biến chú này, gió đã đổi chiều. Lửa cháy ngược lại phía Nam, riêng nhà tôi không sao.

Vì thế, biết sâu xa chú này được chư thần ủng hộ, gìn giữ, có thể chuyển biến ách nạn. Nếu lòng tin không chân thành, làm sao dám coi thường hiểm nạn cho được? Nhưng phải sám hối tội trước, tận lực làm chuyện lành. Mỗi ngày sáng tối kiền thành tụng chú năm bảy lượt thì sở cầu không chi chẳng được toại ý!”.

Linh ứng chú Đại Bi:

Không chết đuối

Theo Thương Túc Am Tùy Bút, vào đời Thanh. Thái Thú quận Phổ Nhĩ là Trần Đình Dục thờ Đại Sĩ hết sức kiền thành, hằng ngày tụng chú Đại Bi. Trong niên hiệu Đạo Quang, ông Trần theo ngả Giang Hán về kinh, sảy chân té xuống sông.

Khi ấy, gặp cơn gió mạnh, trong chớp mắt đã cách thuyền cả dặm. Kỳ lạ là ông thấy nước chỉ ngập tới gối, hai chân như có vật gì nâng đỡ không bị chìm, chỉ có áo bào bay phần phật trên mặt sóng mà thôi. Ông bèn vội tụng chú Đại Bi. Chưa được ba lượt, đã có người đến cứu, phần trên thân trọn chẳng bị ngấm ướt.

Tăng thọ

Theo Tịnh Độ Thánh Hiền Tục Lục, vào đời Thanh. Ngô Doãn Thăng ở Hổ Khâu, lúc bé, gặp một vị Tăng bảo: “Ngươi có thiện căn, tiếc là năm hai mươi chín tuổi sẽ gặp thủy tai. Chỉ có cách từ nay trở đi hãy kiêng giết, phóng sanh. Mỗi ngày kiền thành niệm Phật, trì chú Đại Bi, may ra sẽ thoát được!”

Ông Thăng tin nhận, phụng hành. Lại còn đem chuyện này khuyên người khác. Đến năm hai mươi chín tuổi, từ đất Hàng ngồi thuyền về thăm nhà. Thuyền đang đi bỗng sông nổi sóng rất nguy hiểm. Ông vội chắp tay niệm Phật. Thuyền lật, rơi xuống nước, trong lúc mơ màng nghe có tiếng nói: “Ngô Doãn Thăng có công khuyên người niệm Phật, được thoát khỏi nạn này”. Mở mắt ra nhìn quanh thì thân đã ở trên bờ, đã được dân chài cứu lên rồi!

Thoát khỏi ma mèo

Theo Báo Ứng Lục, vị tăng đời Nguyên là Huệ Cung bị bệnh bao tử, không ăn uống được. Một đêm sư mộng thấy một con mèo chui vào bụng. Từ đó bệnh ngày càng nặng, lại thèm ăn cá. Sư tự biết là nghiệp báo, nên phát tâm niệm thánh hiệu Đại Sĩ trăm vạn câu. Hằng ngày trì thêm chú Đại Bi 108 biến. Về sau sư mộng thấy đồng tử áo xanh xách giỏ đựng một con gà tới, con mèo bèn từ miệng sư Huệ Cung vọt ra. Sư kinh hãi tỉnh giấc thì đã lành bệnh.

Linh nghiệm dị thường

Theo Báo Ứng Lục, đời Đường, Ngô X… làm lính đi đánh dân thiểu số. Dọc đường nhóm lính bắt được con rùa trắng, liền làm thịt rồi cùng nhau ăn. Mấy năm sau người ông bị mọc ghẻ lở loét, rụng lông mày. Ngón chân, ngón tay đều rụng cả. Ông ta chẳng biết làm gì để sống nên đi ăn xin ở chợ An Nam.

Một hôm có vị Tăng nhìn thấy bảo: “Nếu ngươi niệm Quán Âm Đại Bi Chân Ngôn ắt sẽ được thiện báo”, rồi truyền dạy chú Đại Bi. Người lính ấy tin sự linh ứng của chú Đại Bi nên nhất tâm niệm tụng. Một thời gian sau vết thương dần dần lành. Kỳ lạ nhất là ngón chân, ngón tay lại mọc ra. Về sau cảm ân bồ tát, ông xuất gia làm tăng, hiệu là Trí Ích.

Kệ chữa bệnh mắt

Theo sách Đồ Thuyết. Tăng Xử Thao người Thai Châu mắc bệnh mắt. Ông ta chữa nhiều năm không khỏi. Về sau nghe nói chú Đại Bi linh ứng nên thường trì tụng. Một đêm mộng thấy Đại Sĩ truyền dạy cho cách chữa mắt: Mỗi sáng lấy một chén nước sạch, niệm bảy biến chú rồi dùng nước ấy để rửa mắt. Lại truyền cho bài kệ rằng:

Cứu khổ Quán Thế Âm.

Cho con đại an lạc.

Và ban đại phương tiện.

Diệt trừ ngu si ám.

Hiền kiếp các chướng ngại.

Các tội ác vô minh.

Ra khỏi nhà tăm tối.

Khiến con thấy ánh sáng.

Tôi nay nói cách rửa.

Sám hối, gỡ tội mắt.

Khắp phóng quang minh sạch.

Nguyện thấy tướng vi diệu”.

Bài kệ này được truyền tụng, những người làm theo phần nhiều đều linh nghiệm.

Theo Quán Thế Âm Bồ Tát Cảm Ứng Tụng

5/5 - (1 bình chọn)
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn