back to top
30.4 C
Chư Sê
Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

CATEGORY

Tâm Linh Việt

- Advertisement -spot_img

28 điều lợi ích khi niệm danh hiệu, đọc tụng và cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ tát

Bồ tát Địa Tạng là một trong vị Bồ tát quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Bồ tát Địa Tạng có lập đại...

Làm sao để Đức Phật luôn có mặt với bạn?

Dưới lăng kính của Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật được biểu  hiện qua nhiều hình ảnh và ý nghĩa, như chúng ta nghe...

Mỗi người là chủ nhân của chính mình

Trong đời sống hằng ngày, chúng ta thường ít có thời gian để sống trọn vẹn cho chính mình và cho người thân của...

Đối diện và nhận thức bản chất của vô minh, tiến bước trên con đường chánh kiến

Vô minh không chỉ là nguyên nhân chính của sự chuyển động và thúc đẩy "bánh xe luân hồi", mà còn là nguồn gốc...
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Dược Sư nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Tiêu tai diên...

Nói về Giảng sư và vấn đề đào tạo Giảng sư trong Phật giáo

Một vị giảng sư trước hết phải có phẩm chất đạo hạnh tư cách đạo đức; học hỏi kỹ càng thông đạt Kinh Luật...

Nuôi bệnh được phước

Bệnh tật là vấn đề tất yếu của đời sống con người, có thân thì có bệnh. Người đời sống bên vợ chồng con...

Thức ăn tinh thần của người tu

Nói về thức ăn, Phật dạy chúng ta rất kỹ lưỡng; theo Ngài, người tu có bốn món ăn là đoàn thực, xúc thực,...
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Giá trị thực tiễn của ngôi chùa

Hơn 2000 năm nay, thực tế đã chứng minh ngôi chùa ở Việt Nam không chỉ là biểu hiện cụ thể của kiến trúc...

Đức Thế Tôn đang có mặt

Bạch Đức Thế Tôn! Đức Thế Tôn có dạy rằng: “Mỗi khi có từ bốn người trở lên tới với nhau, sống với nhau...

Xứng đáng là ruộng phước

Một thời, Thế Tôn trú ờ Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, thành tựu sáu pháp...

Nhập Không môn vào thế giới Phật

Tu thiền, ngộ được thiền và tu đến mức nhập Không môn là vào cửa Không, thiền sư sẽ thấy mình tan biến vào...
- Advertisement -Category - Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê

Latest news

- Advertisement -spot_img