Trang chủ - Bài viết - Cẩm Nang SốngTổng 1 bài
  • Đừng chỉ nghĩ về sự may mắn của người khác

    Đừng chỉ nghĩ về sự may mắn của người khác

    Đừng chỉ nhìn những thứ mà người khác có Chúng ta hay tủi thân vì nhìn thấy người khác có những thứ mà mình không có, như chị đó có mái tóc đẹp, có đôi giày xinh, nhưng chúng ta đâu biết rằng chung quanh mình còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn. Nữ nhà văn Hellen Keller đã từng nói: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến…