Cẩm Nang Sống

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con chim cút

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con bò đen

Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát sanh làm một con bò. Khi bò còn là nghé, những người chủ sống trong nhà một bà già, đem Bồ-tát cho bà để giải quyết tiền ở trọ. Bà nuôi dưỡng Bồ-tát như con ruột, cho Bồ-tát ăn cháo và cơm. Bồ-tát được gọi là Con bò đen của bà già.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật