back to top
22 C
Chư Sê
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, 2024

CATEGORY

Chùa Việt

- Advertisement -spot_img

Bản kinh Kim Cang tại chùa Trúc Lâm, Thừa Thiên Huế

Kinh Kim Cang là bộ kinh được thêu bằng chỉ ngũ sắc từ thời vua Cảnh Thịnh dưới triều đại nhà Tây Sơn. Đây là bộ kinh thêu dài nhất Việt Nam, có giá trị văn hóa lịch sử thuộc hàng quốc bảo.

Latest news

- Advertisement -spot_img