back to top
19 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Nên làm phước để hồi hướng cho người mới mất

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Trong vòng 49 ngày là khoảng thời gian tốt nhất cho thân nhân làm phước rồi hồi hướng công đức cho người thân đã mất.

cung-duong-nguoiphattu-com0-1422-9687

Cách thức làm phước thì rất đa dạng, thông dụng và dễ làm hơn cả là phát tâm tụng kinh, niệm Phật, làm phước, giữ giới, cúng dường, bố thí, ăn chay, ấn tống kinh sách, phóng sinh,… nói chung là hướng Phật, làm lành.

Cần lưu ý là, chính nghiệp lực tốt hay xấu của cá nhân mới là nhân tố quan trọng quyết định xu hướng tái sinh vào cảnh giới lành hay dữ trong lục đạo. Còn việc làm phước của thân nhân chỉ có tác dụng trợ duyên nhằm ảnh hưởng tốt nhất đến tiến trình tái sinh mà thôi chứ không mang tính quyết định.

Mặc dù chỉ có tác dụng trợ duyên nhưng sự trợ duyên này rất có ý nghĩa và lợi ích thiết thực cho người mất. Thế nên, khi làm được việc phước thiện nào, bạn tác ý hồi hướng phước báo cho cha của bạn, mong cha được tăng thêm phần phước mà sinh về cõi lành.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn