back to top
22.6 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Làm thế nào để đạt được thân tâm an ổn?

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Bạn có tiền tài, làm thế nào để đạt được thân tâm an ổn, ngoài việc nhất định phải biết tiết kiệm, ta phải làm như thế nào, bạn có biết không?

Phật dạy chúng ta phải biết bố thí. Không chỉ là tiết kiệm thôi, phải biết bố thí, phải biết giúp đỡ người khác. Bạn liền được an ổn, bạn chính mình tiết kiệm, nhưng không biết bố thí. Thì vẫn không thể an toàn, cường đạo trộm cắp đều đem mục tiêu nhắm vào nhà của bạn, trong nhà của bạn có tiền.

Làm việc an toàn và thâm tâm an ổn

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bạn có thể thường hay bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ ở xung quanh bạn, bạn có thể an ổn, bạn ngủ ngon giấc. Cường đạo trộm cắp muốn đến, bà con hàng xóm của bạn sẽ bảo vệ cho bạn, họ sẽ chú ý trông nom. Vì bạn có ân huệ với họ.

Bạn phát tài thì họ cũng được nhờ. Cho nên họ mong muốn bạn phát tài càng nhiều càng tốt, nếu như bạn giàu có mà bất nhân, mặc dù bạn tiết kiệm, nhưng bạn không chịu giúp người khác. Thì cường đạo trộm cắp muốn nghe ngóng thì họ liền sẽ chỉ điểm, chỉ đường cho kẻ trộm. Khi nhà của bạn bị hoả hoạn, họ đứng ở ngoài nhìn. Cháy thật tốt cháy nữa đi, đây là thường tình của con người.

Cho nên, làm thế nào để đạt được thân tâm an ổn vậy? Tận tâm tận lực giúp đỡ người khác. Giúp người chắc chắn là giúp mình, phải hiểu cái đạo lý này.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn