23.2 C
Chư Sê
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024

Làm thế nào có thể niệm Phật trong môi trường ồn ào?

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Đối với hành giả tu tập pháp môn niệm Phật, một lòng tha thiết trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, cầu vãng sanh Tịnh độ mà có những giấc mơ thấy Phật, Bồ tát và hoa sen là điều rất quý hóa, chứng tỏ bạn có duyên lành với pháp môn niệm Phật.

Theo Duy Thức học, khi những hạt giống thiện lành (niệm danh hiệu Phật, quán tưởng cảnh giới Cực lạc, hình ảnh Phật A Di Đà và Bồ tát Quán Thế Âm) được gieo trồng lâu ngày trong tâm thức thì chúng rất dễ dàng thể hiện qua những giấc mơ thấy Phật và Bồ tát. Tuy chỉ là những giấc mơ do các chủng tử trong tâm thức hiện hành, nhưng chúng đã mang lại cảm giác rất bình an, tin tưởng sâu sắc vào Phật pháp nên những giấc mơ này được xem là một trong những thụy tướng, hảo tướng, có tác dụng trợ duyên rất tích cực cho tu tập.

Duy trì sự chú tâm, đem tâm về chánh niệm danh hiệu Phật mỗi khi xao lãng là phương thức tu niệm trong mọi hoàn cảnh.

Duy trì sự chú tâm, đem tâm về chánh niệm danh hiệu Phật mỗi khi xao lãng là phương thức tu niệm trong mọi hoàn cảnh.

Sau khi trải nghiệm qua các giấc mơ thấy Phật và Bồ tát, bạn đã thành tựu niềm tin tưởng vô biên, lòng tin bất động vào pháp môn niệm Phật nên đã cố gắng niệm danh hiệu Phật A Di Đà ở mọi lúc mọi nơi. Hành trang tu tập pháp môn niệm Phật cần phải hội đủ ba yếu tố căn bản đó là Tín-Nguyện-Hạnh. Tín là niềm tin tưởng tuyệt đối vào cảnh giới Cực lạc và năng lực tiếp độ vãng sanh của Phật A Di Đà. Nguyện là sự phát nguyện sanh về Cực lạc. Hạnh là thực hành trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Hiện bạn đã có niềm tin khá sâu sắc vào Cực lạc (Tín), đã thực hành trì niệm danh hiệu Phật (Hạnh), và bạn cần chí thành phát nguyện sanh về Cực lạc nữa (Nguyện). Sự phát nguyện này xuất phát từ tâm nguyện chí thành, chí thiết và bền bỉ của bạn, chọn Cực lạc làm nơi thú hướng duy nhất để sanh về.

Chư Tổ tông Tịnh Độ đã khái quát về yếu chỉ của pháp môn niệm Phật để thành tựu vãng sanh là “Tín thâm, Nguyện thiết và Hạnh chuyên”. Nghĩa là niềm tin phải sâu sắc, tâm nguyện phải chí thành và niệm Phật phải tinh chuyên. Hội đủ ba yếu tố này thì hành giả chắc chắn sẽ thành công trong tu tập, đạt đến nhất tâm bất loạn, thành tựu vãng sanh.

Trong trường hợp của bạn, như đã nói, bạn cần thêm sự thành tâm phát nguyện sanh về cảnh giới Cực lạc của Phật A Di Đà. Sau đó là trì niệm danh hiệu Phật, càng liên tục không gián đoạn càng tốt. Bạn băn khoăn về phương thức niệm Phật trong lúc làm việc là điều cần thiết, bởi niệm Phật cần được thực hiện liên tục. Trước hết, bạn cần thiết lập ít nhất hai thời khóa niệm Phật cố định trong ngày. Có thể là trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, mỗi thời niệm Phật trung bình từ 30 phút cho đến 1 giờ. Chính hai thời khóa này là nền tảng quan trọng cho việc gia tăng chánh niệm của công phu niệm Phật trong ngày.

Kế đến, bạn nỗ lực nhiếp tâm niệm danh hiệu Phật trong các sinh hoạt khác cũng như công việc hàng ngày. Tâm của con người thường hay phan duyên, bị chi phối bởi các nhân duyên bên ngoài nên dễ dàng đánh mất chánh niệm về trì niệm danh hiệu Phật. Điều này rất bình thường, không có gì phải lo ngại cả. Quan trọng là bạn phải chú tâm, luôn chú ý tâm của mình để khi tâm khởi niệm xao lãng hướng ngoại thì phát hiện ngay, và lập tức đem tâm trở về với câu niệm Phật.

Nếu bạn kiên trì và nỗ lực không ngừng như trên, thì công phu niệm Phật của bạn ngày càng tăng tiến, khả năng tự chủ ngày càng mạnh mẽ hơn. Sự ồn náo hay các hấp dẫn của trần cảnh bên ngoài chỉ là khách. Bạn là chủ nên nếu không tiếp thì khách đến rồi đi. Duy trì sự chú tâm, đem tâm về chánh niệm danh hiệu Phật mỗi khi xao lãng là phương thức tu niệm trong mọi hoàn cảnh. Vấn đề ở chỗ là sự bền bỉ và cố gắng không ngừng. Lâu dần, bạn sẽ thấy tâm mình định tĩnh và chánh niệm về danh hiệu Phật được duy trì liên tục, khả năng niệm Phật nhất tâm có thể thành tựu.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn