back to top
23.6 C
Chư Sê
Thứ Hai, 27 Tháng Năm, 2024

Đà Nẵng: Tuyên truyền về chủ trương công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Ngày 25 tháng 4 năm 2024 ,Hội nghị tuyên truyền chủ trương, chính sách và thành quả công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước Việt Nam do Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, số 2 Ông Ích Khiêm, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Audio
4aca72d6973f3961602e
692a18cdfb24557a0c35

Thành phần tham dự gồm có Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) thành phố Đà Nẵng; đại diện chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, thân nhân kiều bào có tín ngường, tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cán bộ, công chức làm công tác liên quan thuộc thành phố Đà Nẵng: Ban Dân vận; Ủy ban MTTQVN; Sở Ngoại vụ, Công an…

Bà Trần Thị Minh Nga - Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị.

Bà Trần Thị Minh Nga – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc hội nghị.

Bà Trần Thị Minh Nga – Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị và thông tin tình hình tôn giáo; “chủ trương, chính sách và những thành quả công tác đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài của Đảng và Nhà nước;trong đó có sự đóng góp to lớn của đồng bào nhân dân Phật tử, các chức sắc chức việc Phật giáo trong và ngoài nước trong công cuộc hộ quốc an dân, an sinh xã hội, tăng cường tình đoàn kết, vun đắp hoà bình với các nước trong khu vực và thế giới. Theo thống kê của GHPGVN đến năm 2024 tín đồ Phật giáo người Việt đã có mặt ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 400 ngôi chùa, Tịnh thất, tu viện. 

Đến nay đã hình thành 22 hội Phật tử người Việt ở nước ngoài thuộc GHPGVN. Chi hội Phật tử ở nước ngoài, 5 trung tâm đông Tăng Ni Phật tử người Việt ở Mỹ, Pháp, Canada, Úc, Đức. Niệm Phật đường để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người Việt. BTG Chính phủ luôn hỗ trợ sinh hoạt tôn giáo cho tín đồ, kết nối với giáo hội trong nước, tạo lập sự đoàn kết, phát triển Phật giáo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”. 

Bà Phạm Thị Kim Hoa - Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hoá Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Kim Hoa – Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hoá Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao.

Bà Phạm Thị Kim Hoa – Vụ trưởng Vụ Thông tin văn hoá Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao thuyết trình đề tài Chủ trương, chính sách và thành quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh: “Một số nơi kiều bào đã thành lập Hội đoàn tôn giáo, quyên tiền xây dựng hoặc tu sửa cơ sở thờ tự, mời chức sắc người Việt sang hỗ trợ cộng đồng trong sinh hoạt tôn giáo, Các cơ sở thờ tự của Người Việt Nam ở Nước Ngoài (NVNONN) có ảnh hưởng tốt đối với cộng đồng, là nơi quy tụ kiều bào trong sinh hoạt tôn giáo, là nơi giữ gìn, phát triển văn hóa dân tộc, dạy Tiếng việt, là nơi cung cấp thông tin trong và ngoài nước tới cộng đồng, là cầu nối, nền tảng trong xây dựng quan hệ giữa tôn giáo trong nước và nước ngoài”. 

fb78fb83196ab734ee7b

Hội Nghị đúc kết “Tôn giáo là nguồn lực to lớn để xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Đảng, nhà nước, nhân dân phát huy nguồn lực tinh thần, nhân lực, vật lực trong nước và kiều bào nhằm phát huy tinh thần khối đại đoàn kết dân tộc, tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của người dân, giữ gìn và phát huy văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam”. 

Phân Ban TT-TT Phật Giáo Nam Tông Kinh TƯ GHPGVN.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn