31.8 C
Chư Sê
Thứ Ba, 28 Tháng Năm, 2024

Buông xả là một loại năng lực

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Khi nói đến đạo Phật, người ta hay bảo nhau nên sống từ bi hỷ xả. Không phải ngẫu nhiên mà ngoài cổng tam quan các chùa, nhìn vào thường bên trái khắc chữ “Từ bi”, bên phải đắp chữ ” Hỷ Xả”.

Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả là bốn cái tâm rộng lớn vô lượng (Tứ vô lượng tâm) trong Phật giáo mà các đệ tử nỗ lực tu tập.

Đức Phật và các vị đại Bồ Tát thành tựu trọn vẹn bốn tâm rộng lớn vô biên này dùng để hoá độ cứu giúp muôn loài chúng sanh.

Người Phật tử, dù xuất gia tu hành hay tại gia cư sĩ Phật tử cũng phải thường xuyên vun đắp tu tập bốn tâm rộng lớn này.

Trong bốn tâm này, tâm xả, hạnh xả có vị trí vô cùng quan trọng không thể thay thế.

Người tu hành mà không tu tập phát triển tâm xả, thực hành hạnh xả thì khó mà có thành tựu lớn được.

Trong Tứ vô lượng ( 四無量, sa. catvāryapramāṇāni, pi. catasso appamaññāyo), là “bốn trạng thái tâm thức rộng lớn vô lượng, thì Xả vô lượng (sa. upekṣāpramāṇa, pi. upekkhā-appamaññā) có vai trò quan trọng.

Những điều cần buông xả để có hạnh phúc

01

Lòng buông xả, không câu chấp bám chặt vào bất cứ điều gì, khi nhận ra và từ bỏ tham lam ích kỷ, vọng tâm, kiêu ngạo khi tự coi mình là trung tâm, đề cao giá trị bản thân. Thân tâm giữ vững trước sự vô thường thế gian, thản nhiên trước sự thay đổi của thế nhân; đời là bể khổ mà vẫn ung dung, bình thản, không bận lòng, phiền muộn hay lo lắng trước cảnh thuận nghịch thế gian.

Biết buông xả là một loại trí tuệ, có buông xả mới có hạnh phúc. Không biết buông xả sẽ khổ nhiều.

Buông xả là một loại khả năng vì không phải ai cũng có khả năng buông xả. Vì họ cố chấp nhiều hơn.

Buông xả là một loại bản lĩnh vì không phải ai cũng có bản lĩnh này.

Buông xả là một pháp tu, vì phải thực hành đúng pháp mới có khả năng buông xả.

Buông xả 1 phần được 1 phần hạnh phúc, ai xả 5 phần được 5 phần hạnh phúc, ai xả 9 phần được 9 phần hạnh phúc…

Cố chấp tỉ lệ thuận với khổ đau

Buông xả tỉ lệ thuận với an lạc

Xả nghĩa là bao dung, độ lượng buông bỏ không cố chấp dính mắc thù ghét mọi người, mọi chuyện.

Xả bắt đầu từ chuyện nhỏ nhặt dễ xả bỏ nhất

Mỗi ngày buông xả một chút

Xả những thứ chẳng can hệ gì đến ta mà ta vẫn dính mắc, vẫn chấp

Xả đến những việc những không hài lòng hằng ngày

Xả tiếp những người chúng ta chỉ hơi khó chịu

Xả những người ta đã ghét một thời gian

Ví dụ ta ôm chấp một lời nói xấu của người khác một ngày ta khổ một ngày; ta ôm chấp 1 năm ta khổ một năm; ta ôm chấp cả đời không xả ta khổ cả đời.

Cũng lời nói xấu ta đó, ta xả ra ngay lập tức, ta hết bực mình khó chịu ngay lập tức

Xả luôn những người ta thù hận ghét bỏ

Xả những ân oán tình thân có liên quan huyết thống

Muốn xả được phải tập quán xét, suy nghĩ hằng ngày là;

Ta chấp là ta khổ, ta xả là ta bớt khổ

Ta chấp là gia đình ta khổ, ta xả là gia đình ta bớt khổ

Ta chấp là người thân ta khổ, ta xả là người thân ta bớt khổ

Ta muốn sống an vui hạnh phúc, ta phải tập phép xả hằng ngày

Ta xả vì ta hiểu lời Phật dạy.

Hạnh xả là một loại tâm lý đạo đức cao thượng

Buông xả không chấp là hành vi đạo đức

Ta học xả vì ta biết có cố chấp nắm giữ cũng không thể nào được

Ta xả vì ta biết rằng đó là cách duy nhất làm cho cuộc sống của ta và người thân được an vui hạnh phúc.

Tùy theo trí tuệ, nhận thức, điều kiện, tình hình thực tế hiện tại của chính mình, mình biết mình buông xả cái gì có thể giúp cho bản thân sống tốt hơn, bớt khổ bớt sầu hơn; cái nào cần thiết phải buông xả trước, cái nào buông xả sau.

Quan trọng là phải hiểu người đời, phàm phu chưa thể buông xả hoàn toàn như các bậc Thánh được; Phật tử cư sĩ tại gia chưa thể học các pháp buông xả như các vị Tăng Ni đã xuất gia được. Nếu không sẽ phản tác dụng.

Buông xả không chấp là pháp tu giải thoát

Ta xả vì ta biết rõ luật quy vô thường, quy luật nhân quả, chân lý duyên khởi

Tứ.vô lượng

Tu tâm xả

Xả là trí tuệ

Xả là bản lĩnh

Xả giải thoát

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn