back to top
19.4 C
Chư Sê
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024

Bồ Tát Quán Thế Âm: Tình yêu đến từ cội nguồn có nhiều hoá thân

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Tình yêu đến từ cội nguồn linh động, biến hoá chỉ là để giúp đối tượng yêu được có cơ hội nhận ra chính mình, trưởng thành hơn và đi đúng hành trình về nhà.

01

Thường niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm với tâm thành kính

Những ai mang trong mình tình yêu chân thật, thì sự yêu của người ấy luôn linh động, biến hoá.

Khi tình yêu cần sự cứng rắn người ấy sẽ cứng rắn.

Khi tình yêu cần sự mềm mỏng, vỗ về người ấy sẽ mềm mỏng vỗ về

Khi tình yêu cần sự xa cách người ấy sẽ xa cách.

Khi tình yêu cần sự gần gũi người ấy sẽ gần gũi.

Tình yêu đến từ cội nguồn luôn có nhiều hoá thân. Và trong truyền thống Phật giáo hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm còn là biểu trưng cho tình yêu đến từ cội nguồn.

Khi cần hoá hiện người nam, người nữ, người già, người trẻ, người dữ, người hiền…để hiến tặng tình yêu vô điều kiện thì ngài luôn hoá hiện đúng như vậy.

Tình yêu đến từ cội nguồn linh động, biến hoá chỉ là để giúp đối tượng yêu được có cơ hội nhận ra chính mình, trưởng thành hơn và đi đúng hành trình về nhà. 

Mỗi giây phút chúng ta sống trọn vẹn nhận biết, chúng ta sống thiền là chúng ta đang phát triển dần tình yêu chân thật, tình yêu vô điều kiện trong ta.

Mỗi ngày chúng ta sống với tình yêu chân thật, ta sẽ trải nghiệm được vô số điều tuyệt vời từ sự sống. Ta sẽ trải nghiệm không những chiều rộng của sự sống mà ta còn trải nghiệm được luôn cả chiều sâu của sự sống.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn