back to top
35.9 C
Chư Sê
Thứ Ba, 9 Tháng Tư, 2024

Bảy đức tánh một người bạn đích thực

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Này các Tỷ-kheo, hành giả nên kết bạn với người sở hữu bảy đức tánh này. Thế nào là bảy?

Audio
67710986_513161159494092_1368765537038893056_n

1. Người ấy cho những gì khó cho.

2. Làm những gì khó làm.

3. Nhẫn nhục những gì khó chịu đựng.

4. Tiết lộ những bí mật của mình cho bạn biết.

5. Che dấu những bí mật của bạn.

6. Không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn.

7. Không khinh chê khi bạn bị khánh tận.

Hành giả nên kết bạn với người sở hữu bảy đức tánh này.

Người cho những gì khó cho,

Và làm những gì khó làm.

Tha thứ khi bạn nói lời thô bạo,

Và nhẫn nhục những gì khó chịu đựng.

Người tiết lộ bí mật của mình,

Nhưng biết giữ bí mật của bạn.

Người không bỏ bạn khi bạn gặp khó khăn,

Không khinh chê bạn khi bạn bị khánh tận.

Người có những đức tánh ấy,

Chính là người bạn tốt .

Người nào muốn kết bạn,

Nên thân cận hạng người này

Phật dạy: Chọn bạn tốt mà chơi

Theo Kinh Tăng Chi BK III, CH VII, (IV):35, tr 322- 323. 

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn