back to top
19.7 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Toạ đàm về văn hoá đi chùa của phân ban Ni giới Trung Ương

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Sáng ngày 31/3/2024, tại chùa Thiên Quang (Dĩ An, Bình Dương), Tiểu ban hoằng pháp kết hợp với Tiểu ban hướng dẫn Phật tử thuộc Phân ban Ni giới Trung Ương đã có buổi Tọa đàm về “Văn hóa đi chùa” cho đông đảo quý Phật tử gần xa.

1
2

Tham dự buổi tọa đàm, đại diện Ni giới hệ phái Khất sĩ có Ni sư TN Tín Liên: Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN – Phó phân ban Ni giới TW; đại diện Ni giới Bắc Tông: Ni sư TN Huệ Dâng – Phó Phân ban Ni giới TW – Trưởng Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử; Ni sư TN Hương Nhũ – Phó Phân Ban Ni Giới TW – Trưởng Tiểu ban Hoằng pháp, Ni sư TN Như Ngọc: Phó Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử; đại diện hệ phái Nam Tông có Ni sư TN Liễu Pháp – Phó tiểu ban Hoằng Pháp cùng chư tôn đức Ni thuộc hai tiểu ban.

Ni sư TN Tín Liên - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN - Phó phân ban Ni giới TW 

Ni sư TN Tín Liên – Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN – Phó phân ban Ni giới TW 

4

Để phát huy các nét đẹp trong văn hóa đi chùa, chư tôn đức Ni đã chia sẻ đặc điểm truyền thống tu học của từng hệ phái về oai nghi, trang phục Phật tử; cách xưng hô, chào hỏi, lễ bái, sự hành trì và tu học của các đạo tràng Phật tử Bắc Tông, Nam Tông và Khất sĩ. 

Ni sư TN Hương Nhũ - Phó Phân Ban Ni Giới TW - Trưởng Tiểu ban Hoằng pháp

Ni sư TN Hương Nhũ – Phó Phân Ban Ni Giới TW – Trưởng Tiểu ban Hoằng pháp

Ni sư TN Huệ Dâng – Phó Phân ban Ni giới TW - Trưởng Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử

Ni sư TN Huệ Dâng – Phó Phân ban Ni giới TW – Trưởng Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử

Nhân dịp này, Chư tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới TW cũng nhắc nhở quý Phật tử tinh tấn tu tập để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau, đặc biệt là chánh niệm tỉnh giác khi sử dụng các trang mạng xã hội. Buổi tọa đàm sinh động đã góp phần định hướng việc tu tập đúng chánh pháp cho người Phật tử tại gia nhằm xây dựng nếp sống văn minh và trang nghiêm giáo hội.

Ni sư TN Như Ngọc: Phó Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử

Ni sư TN Như Ngọc: Phó Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử

8
Ni sư TN Liễu Pháp - Phó tiểu ban Hoằng Pháp

Ni sư TN Liễu Pháp – Phó tiểu ban Hoằng Pháp

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

  

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn