back to top
29.4 C
Chư Sê
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024

Thực tập đón nhận, chuyển hóa và trao truyền hạt giống của tổ tiên huyết thống

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Con biết ơn chư vị tổ tiên huyết thống trong dòng chảy gia tộc đang có mặt trong con, đang yểm trợ con, đang đồng hành cùng con trên con đường chuyển hoá tươi đẹp này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Con kính lạy tổ tiên huyết thống của con.

Trong giây phút này con nhận thấy con là sự tiếp nối và con cũng là sự trao truyền trong dòng chảy của gia tộc.

Con tiếp nối rất nhiều những tài năng, phẩm hạnh, những hạt giống tích cực được cài đặt vào tâm thức con cũng như được cài đặt vào hình hài con thông qua những mã gen từ gia tộc trong hệ gia phả nhiều đời của tổ tiên huyết thống của con.

Và con cũng đang nhận thấy con cũng tiếp nối những khiếm khuyết, những khổ đau, những hạt giống tiêu cực từ gia tộc trong hệ gia phả nhiều đời của tổ tiên huyết thống của con.

Và con cũng nhận thấy con đang trao truyền tất cả những tài năng, phẩm hạnh, những hạt giống tích cực, hạt giống tiêu cực, khổ đau, khiếm khuyết…mà con nhận được xuống các con của con, xuống các cháu của con mà chưa có sự chọn lọc, con đã trao truyền cho con cháu con một cách vô thức.

Nhưng nay con có đủ duyên được biết đến con đường chuyển hoá, được biết đến sống thiền sống trọn vẹn nhận biết, con nguyện sẽ chuyển hoá những khổ đau, khiếm khuyết, những hạt giống tiêu cực để không tiếp tục trao truyền xuống cho các con của con, các cháu của con. Con muốn cho những thế hệ con cháu của con sẽ trở nên những thế hệ con cháu hạnh phúc, ưu việt và tỏa sáng được những điều tuyệt vời nhất của gia tộc.

Ngày hôm này đứng trước bàn thờ cửu huyền thất tổ con xin nguyện lãnh trách nhiệm để thực hiện sứ mệnh này trong dòng chảy gia tộc.

Con biết ơn chư vị tổ tiên huyết thống trong dòng chảy gia tộc đang có mặt trong con, đang yểm trợ con, đang đồng hành cùng con trên con đường chuyển hoá tươi đẹp này.

Con xin kính lạy xuống ba lạy để tỏ lòng biết ơn đến tổ tiên huyết thống, đến dòng chảy gia tộc nội và ngoại.

Thực tập lạy tổ tiên gia đình huyết thống

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn