back to top
37.4 C
Chư Sê
Thứ Ba, 16 Tháng Tư, 2024

Phước duyên niệm Phật

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Đức Phật A Di Đà là Phật ở cõi Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài sẵn sàng tiếp dẫn, đón nhận chúng sanh vào thế giới thanh tao, trong sạch, người dân ở đây mọi người sống rất an vui, tự tại, không có ai đau khổ, bệnh tật và nghèo khó, họ nghĩ gì thì được thứ đó.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhà nào có duyên phần, có phúc đức, có duyên thiện căn lớn, gặp được câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, hằng ngày thành tâm niệm câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” liên tục thì cũng có nghĩa người đó là một vị Bồ Tát cứu cả gia đình, cả dòng họ và những chúng sanh khác thoát những tai ương, kiếp nạn xảy đến.

Hơn thế nữa, họ mãi mãi gieo mầm đạo vào tâm chúng sanh khiến cho tất cả đều tín niệm câu Phật hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” và phát nguyện cầu vãng sanh Tịnh Độ dứt hẳn luân hồi.

Đức Phật A Di Đà là Phật ở cõi Thế giới Tây Phương Cực Lạc, Ngài sẵn sàng tiếp dẫn, đón nhận chúng sanh vào thế giới thanh tao, trong sạch, người dân ở đây mọi người sống rất an vui, tự tại, không có ai đau khổ, bệnh tật và nghèo khó, họ nghĩ gì thì được thứ đó.

Nếu ai cứ nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Ngài thì Ngài liền hiện đến cứu giúp thoát nạn. Ngài thường quan sát khắp Thập Phương Pháp Giới để lắng nghe tiếng niệm danh hiệu Ngài và những tiếng cầu cứu của chúng sanh, khi đó Ngài mở rộng lòng Đại từ Đại bi đến cứu hoặc giải thoát cho họ thoát khỏi biển khổ vô biên.

Ngài cùng các vị Bồ Tát sẽ đến tiếp dẫn người đó về Thế giới Tây Phương Cực Lạc, khi số mệnh của họ đã hết ở trên thế gian cõi Ta Bà này.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn