back to top
35.6 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Muốn lâm chung không bệnh khổ thì ta phải làm sao?

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Lúc mạng sắp hết, thực sự không có bệnh khổ thì hạng người ấy ít lắm! Đại đa số người niệm Phật vãng sanh lúc lâm chung vẫn đổ bệnh, dẫu mắc bệnh, nhưng bệnh khổ của họ rất nhẹ nhàng, không nghiêm trọng. Nghiệp chướng hoàn toàn tiêu sạch lúc lâm chung.

Như vậy thì cớ sao không tiêu nghiệp chướng lúc bình thời? Lúc bình thời, nhẫn nhục chính là tiêu nghiệp chướng, cớ sao không thể nhẫn?

Hết thảy những chuyện do người, sự, vật dồn đến cho mình như: Hiểu lầm, hủy báng, tinh thần lẫn vật chất mọi mặt đều vất vả; đó đều là tiêu nghiệp chướng!

Ta vui vẻ, hoan hỷ hứng chịu, không mang tâm nóng giận, không có ý niệm áo não, càng chẳng báo thù. Trong cuộc sống thường nhật phải huấn luyện như thế, lúc lâm chung sẽ không có bệnh khổ, tự nhiên biết trước lúc mất, lúc nào ra đi bèn biết rõ ràng, minh bạch.

Những điều cần dặn dò người thân trước khi lâm chung

00

Khi bạn bệnh chỉ cần chấn chỉnh lại tâm mình! 

Trong kinh Phật nói “tất cả do tâm sanh” thân thể chúng ta là vật chất, vật chất là do ý niệm sinh ra, ý niệm có thể làm vật chất. Tế bào của chúng ta tại sao lại mắc bệnh? Là do tham, sân, si, mạn, nghi.

Bây giờ nếu tôi không tham lam, không sân hận, không si mê, không ngạo mạn, không nghi ngờ thì tế bào của tôi hồi phục lại bình thường.

Chỉ cần buông bỏ ý niệm bất thiện, ý niệm tự tư tự lợi, ý niệm thị phi nhân ngã, tất cả đều buông xuống thì bạn làm sao lại không khỏe mạnh được chứ, đạo lý này là chân lý. 3000 năm trước Phật đã nói trong Kinh, nhà vật lý học bây giờ đã chứng minh được rồi.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn