back to top
19 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Niệm Phật là tăng thượng duyên duy nhất để vãng sanh

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Niệm Phật là chánh nhân của văng sanh. Nguyện lực Phật A-di-đà là tăng thượng duyên của vãng sanh. Thế thì ngoài niệm Phật ra có tăng thượng duyên khác không?

Nếu có nhân mà không có duyên thì không thể sinh ra quả. Nếu duyên tốt thì quả tốt, duyên xấu thì quả xấu. Nói về ‘tăng thượng duyên’, ‘tăng thượng’ nghĩa là rất kiên cường, rất mạnh mẽ; tuyệt đối có khả năng khiến nhân phát sinh lớn nhất, hiệu quả cao nhất, nên gọi là ‘tăng thượng duyên’.

Niệm Phật là chánh nhân của văng sanh. Nguyện lực Phật A-di-đà là tăng thượng duyên của vãng sanh.

Pháp môn niệm Phật đưa đến tỉnh thức và nhất tâm

04

Thế thì ngoài niệm Phật ra có tăng thượng duyên khác không? Thật sự là không! Niệm Phật là duy nhất, là tăng thượng duyên mạnh nhất.

Giống như chúng ta đi thuyền qua biển cả, chỉ cần bạn đồng ý ngồi lên thuyền, tự nhiên đến bờ bên kia. Đây hoàn toàn là nhờ sức của thuyền, chẳng phải sức của chúng ta. Do đó, thuyền này là tăng thượng duyên của chúng ta. Vì vậy, ngay khi niệm Phật, bản thân của niệm Phật chính là tăng thượng duyên; nếu không niệm Phật thì không có tăng thượng duyên này.

Một hạt cát nhỏ đem bỏ trên mặt nước thì chắc chắn chìm; nhưng một tảng đá lớn đem đặt lên thuyền, sẽ không bị chìm, mà còn được vận chuyển qua bờ bên kia. Tảng đá lớn là chỉ cho nghiệp chướng của phàm phu chúng ta, thuyền là chỉ cho tăng thượng duyên bản nguyện Phật A-di-đà. Tuy chúng ta nghiệp chướng sâu nặng, nhưng chỉ cần có tăng thượng duyên của bản nguyện Phật A-di-đà thì không còn tiếp tục đắm chìm trong biển khổ lục đạo mà nhất định đạt đến Niết-bàn.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn