back to top
22.5 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Nhân quả thế gian

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Nếu nhìn mọi người đều thấy ưu điểm, làm tất cả công việc đều có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc sống thật vui vẻ, thế giới này thật tốt đẹp. Bằng như dùng tâm phiền não đối diện cuộc đời, xem mọi thứ đều là nghiệp chướng, thế giới sẽ trở nên xấu xa đáng ghét.

30073162_1638950969494058_93446510179641711_o

Rất nhiều người hy vọng mình xinh đẹp hơn. Thật ra phương pháp tốt nhất để xinh đẹp chính là giữ lấy một nội tâm thanh tịnh và một tinh thần vui vẻ.

Nét đẹp này khiến người đối diện cảm thấy nhẹ nhàng, không sanh lòng chán ghét. Thật ra những gì nhận được ở đời này, đều là kết quả mình tạo ra trước đó.

Còn những điều đang làm sẽ nhận lấy kết quả về sau, cuộc sống cứ như thế mà tiếp nối. Nếu ý thức được, chúng ta sẽ hạn chế rất nhiều tiêu cực và không oán trời trách người khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng.

Phước báu đến từ sự cần cù và lối sống hy sinh. Nếu muốn cuộc đời thuận lợi, chỉ cần khởi lòng từ bi giúp người nghèo khó, dùng tâm cảm ơn báo đáp những thâm tình và giữ tâm tương kính với mọi người mọi việc.

Nếu có lòng tin vào nhân quả, sẽ không gây tạo những việc đáng tiếc trong đời. Vui vẻ kiên trì với những thiện lành hiện tại, để đón một ngày mai tươi sáng nhẹ nhàng. 

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn