back to top
21.5 C
Chư Sê
Chủ Nhật, 14 Tháng Tư, 2024

Chỉ cần chân thật tu hành có thể vượt qua được cửa sinh tử

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Tu hành thì hàng ngày phải giữ trạng thái quân bằng như cái cân vậy. Làm thế nào để quân bằng?

Việc đầu tiên người học Phật phải làm là trừ bỏ tánh nóng giận. Tánh nóng giận không ngừng thì học bao nhiêu Phật Pháp cũng chỉ là trồng nhân A Tu La. 

Người trì giới thì làm tự tánh thanh tịnh: Quét sạch mọi thứ đen đủi xấu xa trong tự tánh đi.

Được thân người, được nghe Phật Pháp hãy quyết chí vượt thoát sinh tử

74718064_2534869256593849_6494954754530082816_n

Tu hành thì hàng ngày phải giữ trạng thái quân bằng như cái cân vậy. Làm thế nào để quân bằng? Tức là lúc nào cũng giữ thái độ điềm đạm yên tĩnh, chẳng một chút gợn sống xao động trong tự tánh. Đây chính là phiền não tức Bồ Đề, sinh tử là Niết Bàn.

Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn vào trong, còn mình thì nhìn ra ngoài. Quán Thế Âm Bồ Tát thì nhìn tự tánh; tự tánh của Ngài và của mỗi chúng sinh thì như có nối giây điện: Chúng sinh nào khởi vọng tưởng gì, Ngài đều biết cả.

Tham thiền hay niệm Phật đều tốt cả, chỉ cần mình chân thật tu hành thì có thể vượt qua được cửa sanh tử, đến khi lâm chung sẽ chẳng có thống khổ lòng tham luyến, như nhập thiền định, tươi cười mà vãng sanh.

Nếu bạn chẳng khởi vọng tưởng dù chỉ trong một thoáng chớp, khiến tâm thanh tịnh thì trải qua một thời gian lâu, tâm của bạn sẽ trở nên trạm nhiên, thường yên lặng.

Muốt dứt sinh tử thì phải đem hai chữ sinh tử mà treo nơi lông mày. Mở mắt nhìn thì thấy vấn đề sinh tử, mà nhắm mắt nhìn cũng thấy vấn đề sinh tử. Lúc nào nơi nào cũng dụng công tu hành thì mới cắt đứt được sinh tử. 

Trích Pháp ngữ của Hòa thượng Tuyên hóa. 

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn