back to top
22.5 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Bình Định: Tưởng niệm Đại tường Hòa thượng Thích Ngộ Khải

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Lễ tưởng niệm Đại tường cố Hòa thượng Thích Ngộ Khải, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thị xã An Nhơn, viện chủ chùa Thiên An (thị xã An Nhơn, Bình Định), diễn ra trang nghiêm sáng 10/3, tại chùa Thiên An.

Audio

Hòa thượng Thích Liễu Giải, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Hoà thượng Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, cùng chư Tăng Ni, hơn 1.000 thiện nam tín nữ, Phật tử dự lễ.

Môn đồ hiếu quyến cố Hòa thượng Thích Ngộ Khải thành kính tưởng niệm Đại tường của ân sư

Môn đồ hiếu quyến cố Hòa thượng Thích Ngộ Khải thành kính tưởng niệm Đại tường của ân sư

Trong lễ tưởng niệm, Hòa thượng Thích Viên Đạt, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định ôn lại công hạnh và hành trạng của Hoà thượng viện chủ chùa Thiên An.

“Hòa thượng Thích Ngộ Khải là một trong những bậc thạch trụ tòng lâm của Phật giáo thị xã An Nhơn, giới đức uy nghiêm, đạo phong thoát tục, là bậc thân giáo cho Tăng Ni tứ chúng và môn hạ đệ tử hằng kính ngưỡng noi gương”.

Theo đó, Hòa thượng là bậc nghiêm cẩn cương trực, nhưng cũng rất tâm lý và bao dung. Ngài rất ít nói, chuyên lấy thân giáo để nhiếp hóa và uốn nắn đạo hạnh của đại chúng.

Sinh thời, Hòa thượng rất tâm huyết về sự nghiệp giáo dục Phật giáo và đã tạo mọi nhân duyên tốt nhất cho các đệ tử của mình đi tầm học nhiều nơi. Môn đồ đệ tử ngài có 6 vị tốt nghiệp học vị Tiến sĩ từ các nước Ấn Độ và Trung Quốc.

Hầu hết đệ tử của Ngài đều đang trụ trì tại nhiều trú xứ trong nước và tham gia nhiều Phật sự các cấp Giáo hội, đặc biệt là lĩnh vực Giáo dục Phật giáo.

Dâng cơm và trà cúng dường Giác linh cố Hòa thượng

Dâng cơm và trà cúng dường Giác linh cố Hòa thượng

Trong tình Linh Sơn pháp lữ, chư tôn giáo phẩm chứng minh, chư tôn đức Tăng Ni đã dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng, nhất tâm cầu nguyện Giác linh ngài cao đăng thượng phẩm, hồi nhập Ta-bà, tùy duyên hóa đạo.

Hòa thượng Thích Đồng Quả, Phó ban Nghi lễ Trung ương, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Bình Định – đương vi Sám chủ và Ban Kinh sư đã cử hành nghi thức thỉnh linh mô cố Hòa thượng nhập Tổ đường an vị.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Đồng Tuệ dâng lời tác bạch như pháp cúng dường, phát nguyện nỗ lực tu học, thừa hành Phật sự – không phụ ơn tổ thầy đã dày công giáo dưỡng.

Chư tôn tịnh đức quang lâm dự lễ Đại tường và chứng minh lễ trai tăng cúng dường của môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng Ngộ Khải

Chư tôn tịnh đức quang lâm dự lễ Đại tường và chứng minh lễ trai tăng cúng dường của môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng Ngộ Khải

Thắp nến tri ân

Thắp nến tri ân

Lễ Đại tường Hòa thượng Thích Ngộ Khải diễn ra trong hai ngày, 9 và 10/3, gồm các chương trình: bạch Phật, khai kinh, cung tiến Giác linh, cúng dường trai tăng, chẩn tế âm linh cô hồn, thắp nến tri ân.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn