back to top
22.9 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

An trú với tâm như đất & như nước

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Tại Jetavana, có một vị tu sĩ trẻ nói với Đức Phật là thầy Sariputa (Xá-lợi-phất) đã xúc phạm vị ấy, nhưng bỏ đi và không có lời xin lỗi. Đức Phật gọi Sariputa đến và cho biết là có một đồng phạm hạnh nói Sariputa xúc phạm vị ấy, nhưng bỏ đi và không có xin lỗi.

Audio

Thầy Sariputa thưa với Đức Phật:

“Bạch Thế Tôn, với ai không trú thân niệm trên thân, người ấy có thể xúc phạm một đồng phạm hạnh, sau đó bỏ đi, không có xin lỗi. Bạch Thế Tôn, con có an trú (thân niệm trên thân) với tâm như đất, rộng rãi, quảng đại, vô lượng, không hận, không sân. Con có an trú (thân niệm trên thân) với tâm như nước rộng rãi, quảng đại, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, người ta trên đất có thể chôn đồ dơ, quăng đồ không sạch, phóng uế. Tuy vậy, đất không lo âu, không xấu hổ, cũng không chán ghét mà chuyển hoá tất cả. Nước cũng vậy, bạch Thế Tôn, trong nước người ta có thể ném đồ dơ bẩn, quăng đồ không sạch, nhúng đồ hôi thúi. Tuy vậy, nước không lo âu, không xấu hổ, không chán ghét mà rửa sạch, cuốn trôi và làm mới tất cả.”[1]

Nghe xong những gì Sariputa thưa với Đức Phật, vị tu sỹ trẻ cảm thấy mình có lỗi. Vị ấy tự nhận mình đã ngu si, vọng ngôn và xuyên tạc không ý thức. Vị ấy mong Đức Phật và thầy Sariputa chấp nhận và tha thứ lỗi lầm đã phạm. Vị ấy nguyện tinh tấn ngăn ngừa lầm lỗi như thế ở tương lai.

Đức Phật nói với Thầy Sariputa: “Này Sariputa, hãy tha thứ cho kẻ ngu si này”.

“Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho vị ấy và cũng mong vị ấy tha thứ cho con”, Thầy Sariputa đáp lời Phật.

Đức Thế Tôn

Đức Thế Tôn

Anh chị em ạ. Có thể một ngày nào đó bỗng dưng anh chị em bị xuyên tạc, bị hiểu sai, bị làm xấu hay bị vu khống. Anh chị em có thể làm mọi cách tốt nhất để hạn chế hậu quả tiêu cực có thể có, nhưng đừng để mất chánh niệm. Đừng để u mê của người kia làm mình u mê.

Anh chị em hãy học tập thầy Sariputa an trú thân niệm trên thân với tâm như đất và tâm như nước. Học như đất và nước rửa sạch, cuốn trôi, làm mới và chuyển hoá hết tất cả.

Đặc biệt, anh chị em đừng quên học tha thứ và cho nhau cơ hội thiện đẹp như thầy Sariputa. Anh chị em tuyệt đối đừng để tâm hận thù, kiêu mạn và mặc cảm chế ngự. Không có kết quả tốt đẹp nào cho nhau khi hành động của anh chị em bị dẫn dắt bởi cảm xúc hận thù, kiêu mạn và mặc cảm cả.

Hơn nữa, anh chị em lưu ý, dù anh chị em hành động nhân danh gì thì nhân quả vẫn là nhân quả của anh chị em. Anh chị em mà không phải ai khác chịu trách nhiệm cho nghiệp quả chính mình.

Tốt đẹp hơn hết là thận trọng, từ ái và sáng suốt nhất có thể trong suy nghĩ, nói năng và hành động. Cuộc sống có biết bao muộn phiền bất ngờ và không tên gọi. Chúng ta cũng không biết bao lâu nữa đất gọi ta về. Nếu anh chị em để bản thân mình khổ, hận, buồn, thương theo cảm xúc và cách nhìn của người khác, anh chị em sẽ không bao giờ có những tháng ngày thật sự có hạnh phúc, tĩnh lặng, sáng suốt và yêu thương.

Nhuận Đạt

———–

[1] Tăng Chi Bộ IV, Sau Khi An Cư.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn