back to top
35.7 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Tâm mình rộng lớn khoảng bao nhiêu?

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Này bạn! Hễ lòng mình chứa nổi gia đình thì cái tâm bằng gia đình, mình mến tất cả người trong thôn thì tâm mình lớn bằng cái thôn, quý hết mọi người trong làng thì tâm mình lớn bằng cái làng.

Audio
tamrong

Nếu tất cả những người trong thành phố này mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng cái thành phố, tất cả những người trong quận mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng cái quận.

Tất cả người trong đất nước mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng cả nước, tất cả người trên thế gian này mà mình thương hết thì tâm mình lớn bằng thế gian.

Nếu tất cả mọi người trong toàn bộ các cõi vô hình dù mình không biết được mà vẫn thương hết thì tâm mình lớn bằng cõi vô hình.

Như vậy nếu mình không thương được… con dâu thì tâm mình chưa bằng con dâu, chỉ khi nào mình thương được thì cái tâm mình mới bằng con dâu. Mình chưa thương được người đệ tử (cho dù nó khó thương) thì tâm mình vẫn chưa hơn chi… người đệ tử.

Luyện tập để mở tâm lớn ra.

Tâm lớn ra đương nhiên sẽ có hạnh phúc lớn!

“Mở Rộng Tâm Ra Lòng Thanh Thản

An Vui Tự Tại Đời Thong Dong”

Chào ngày mới, nguyện ngày hôm nay mới

Cõi lòng vui thế giới đẹp dường bao

Khi trí tuệ, tình thương… là lẽ sống

Từng phút giây hạnh phúc đến ngọt ngào

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn