Tiền thân Đức Phật

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con bò đại hỷ

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con bò đại hỷ

Này Bà-la-môn, hãy đi đến một triệu phú giàu về đàn bò và nói: Con bò của tôi, nếu được cột chặt vào một trăm cỗ xe, cũng có thể kéo đi! Và đánh cá với người ấy một ngàn đồng tiền vàng Vị Bà-la-môn đi đến một triệu phú và gợi chuyện: Trong thành này, con bò của ai có được sức mạnh?

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con chim cút

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con bò đen

Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị vì ở Bà-la-nại, Bồ-tát sanh làm một con bò. Khi bò còn là nghé, những người chủ sống trong nhà một bà già, đem Bồ-tát cho bà để giải quyết tiền ở trọ. Bà nuôi dưỡng Bồ-tát như con ruột, cho Bồ-tát ăn cháo và cơm. Bồ-tát được gọi là Con bò đen của bà già.

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con heo Munika

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện con heo Munika

Gia đình đó có một cô con gái. Cô ta đã đính hôn với người con trai cùng làng. Với mục đích dọn món ngon đãi khách đến dự đám cưới của con gái mình, cha mẹ cô gái nuôi một con heo tên là Munika, và cho nó ăn toàn cháo cơm.

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện múa ca

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện múa ca

Bạch Thế Tôn, chúng con đang nói về thái độ bất nhã của Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn và giữa bốn chúng, từ bỏ tàm quý đã đứng trần truồng như một đứa trẻ ở làng, bị quần chúng ghét bỏ, vị ấy đã hoàn tục, từ bỏ Giáo pháp!

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện sống hòa hợp

Câu chuyện tiền thân Đức Phật: Chuyện sống hòa hợp

Này các Ðại vương, các bà con không nên tranh cãi nhau. Trong thời quá khứ, các loài thú khi sống hòa hợp, đã chiến thắng được kẻ thù; còn khi sống bất hòa, đã bị nạn diệt vong lớn. Theo yêu cầu của các hoàng tộc, bà con, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật