Tu hành tiến bộ nhờ kiên trì, bền bỉ và tinh tấn

Tu hành tiến bộ nhờ kiên trì, bền bỉ và tinh tấn

Tu tập là một lộ trình dài, muốn thành tựu giác ngộ phải từng bước dọn dẹp thân tâm, đoạn trừ phiền não. Nếu không nỗ lực làm đoạn giảm tham ái thì quả vị giải thoát vẫn còn xa vời như sự vô vọng của người cọ cây lấy lửa với một khúc cây ướt đẫm, tràn đầy nhựa sống.

Có phải Đạo Phật là yếm thế?

Có phải Đạo Phật là yếm thế?

HỎI: Kính thưa Thầy! Người ta cho đạo Phật là yếm thế (tức là chán đời), an phận, thủ thường, thấy ai làm việc ác thì làm ngơ, vậy xin Thầy chỉ dạy?

Hạnh Nguyện Quán Âm

Với sự hưng thịnh và phát triển của Đại thừa Phật giáo, giáo lý cứu khổ của đức Phật đã được truyền bá một cách rộng rãi và thể nhập vào cuộc đời, cống hiến cho đời những tinh hoa triết lý, những hạnh nguyện cao đẹp, giúp con người thăng hoa trong cuộc sống

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Cổng thông tin Phật Giáo Chư Sê We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications