back to top
19.7 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật có tác dụng gì?

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Niệm Nam-mô Dược Sư lưu ly quang vương Phật giúp người niệm quán tưởng rõ hơn về sự trang nghiêm của thế giới Tịnh lưu ly, cõi Tịnh độ Đông phương. Niệm Nam-mô Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật giúp người niệm quán tưởng sâu hơn về công hạnh cứu chúng sinh thoát khỏi bệnh khổ, sống lâu khỏe mạnh của Phật Dược Sư.

Pháp trì danh niệm Phật là một phương pháp tu hành phổ biến trong Phật giáo Bắc truyền, dễ thực hành và giúp tín đồ phát triển lòng tin sâu sắc với Tam bảo, có thể đạt được tâm niệm hoàn toàn.

Người tu có thể tùy duyên niệm danh hiệu của các vị Phật như Thích Ca, A Di Đà, Dược Sư, hay Bồ-tát Quán Thế Âm… Trong Phật giáo Nam truyền, pháp môn niệm Phật cũng được ưa chuộng, nhưng tập trung vào niệm ân đức của Phật thay vì tập trung vào danh hiệu của Ngài.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật.

Đức Phật Dược Sư có nhiều danh hiệu để tín đồ niệm trầm tưởng đến công đức vô biên của Ngài. Niệm “Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật” giúp tín đồ hiểu rõ hơn về sự trang nghiêm của cõi Tịnh lưu ly và cõi Tịnh độ Đông phương. Niệm “Nam-mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật” giúp tín đồ hiểu sâu hơn về công đức cứu giúp chúng sinh thoát khỏi bệnh tật và sống lâu khỏe mạnh của Phật Dược Sư.

Người phát tâm niệm Phật Dược Sư có thể tuỳ duyên, tuỳ hạnh và tuỳ sức mà niệm. Tùy duyên là tùy thuộc vào sự hợp với danh hiệu nào thì niệm danh hiệu đó. Tuỳ hạnh là học tập theo hạnh ‘thầy thuốc’ của Ngài để chữa trị bệnh tật cho bản thân và người khác. Tuỳ sức là niệm đều đặn, không bị gián đoạn, và niệm lâu dài mà không mệt mỏi. Như vậy, bạn có thể tùy ý niệm Phật theo một trong hai cách mà không gặp khó khăn.

Quan trọng nhất trong pháp trì danh là sự chánh niệm, tập trung và niệm một lòng. Ngoài việc thực hành thiện nghiệp và chánh hạnh, việc niệm Phật cần được duy trì thường xuyên trong đời sống hàng ngày, kèm theo hồi hướng và phát nguyện về việc đạt đến cõi Đông phương sau này. Chắc chắn rằng, qua việc này, bạn sẽ đạt được những ước nguyện của mình.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn