back to top
24.6 C
Chư Sê
Thứ Năm, 23 Tháng Năm, 2024

Niệm một danh hiệu Phật tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Tâm động một niệm là đã gieo một hạt giống trong 10 pháp giới. Vậy mà có thể không trân trọng mỗi khi khởi niệm sao?

402516500_742372854596653_1004838035056097446_n

Một tấc quang âm là một tấc đời sống. Vậy mà không mến tiếc sao? Niệm niệm chấp trì danh hiệu Phật là không uổng phí tinh thần cũng không uổng phí thời giờ.

Làm phước cầu phước cũng là lãng phí như đem bảo châu như ý đổi lấy manh áo chén cơm. Huống chi còn buông lung ba nghiệp đến nỗi đọa lạc tam đồ, đau xót bao nhiêu!

Một niệm danh hiệu Phật tiêu 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Đã về tới cõi Phật rồi, bao nhiêu gốc ngọn sanh tử diệt hết. Đã cùng các bậc thượng thiện chung hội thì chỉ một đời liền nhất sanh bổ xứ. Xin quý học giả để tâm chiêm nghiệm mà lựa chọn đường đi.

Pháp môn niệm Phật theo lời dạy của Thế Tôn

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn