back to top
28.9 C
Chư Sê
Thứ Ba, 9 Tháng Tư, 2024

Người niệm Phật không cầu phước báu thế gian, chỉ cầu vãng sanh Tịnh độ

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Người niệm Phật đối với mỗi sự phải giữ lòng trung hậu, khoan thứ, tâm luôn đề phòng lỗi hại. Biết lỗi liền sửa, thấy điều nghĩa ắt làm, mới hợp với Phật.

425413849_790080229825915_73544243136090191_n

Người như thế quyết định vãng sanh. Nếu không như thế là trái nghịch Phật, quyết khó cảm thông. Lại phàm lễ bái đọc tụng kinh điển Đại Thừa, và làm hết thảy những chuyện có ích cho đời cho người, đều đem chuyện đó hồi hướng Tây Phương, chẳng nên chỉ đem việc niệm Phật hồi hướng Tây Phương, còn những công đức khác hồi hướng cho phước báo thế gian.

Làm vậy, niệm chẳng quy nhất sẽ khó vãng sanh. Phải biết người thật sự niệm Phật chẳng cầu phước báo thế gian, mà tự được phước báo thế gian (như trường thọ, không bệnh, gia đình yên vui, con cháu phát đạt, các duyên như ý, vạn sự cát tường v.v…). 

Nếu cầu phước báo thế gian, chẳng chịu hồi hướng vãng sanh thì phước báo thế gian đạt được lại thành hèn kém, do tâm không chuyên nhất, vãng sanh lại càng khó quyết định!

Pháp môn Niệm Phật này kinh điển Đại Thừa trong cả một đời giáo hóa của đức Phật thảy đều tán dương.

Trích Thư gởi cư sĩ Trần Tích Châu, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn