back to top
34.2 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Mỗi ngày nhất định nên tu một chút

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Mỗi ngày biết tu tập một chút, hiện tại mọi thứ dần tốt đẹp, tương lai mọi sự mong cầu đều như ý nguyện. Mọi người trên thế giới biết tu nhân tích đức sống thiện một chút, thì nhân loại sẽ bình yên và hạnh phúc hơn một chút.

Đời người khá ngắn ngủi, mạng sống chỉ trong một hơi thở, thở ra không hít vào được là đã bỏ lại tất cả đi sang kiếp khác. 

Cho nên đại chúng hãy trân quý thời gian, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tinh tấn tu tập. Mỗi ngày biết tu tập một chút, thì mọi thứ sẽ tốt lên. 

Mỗi ngày biết tu một chút, chắc chắn sẽ có ngày thành tựu đạo nghiệp giác ngộ vô thượng. 

Mỗi ngày biết học tập kinh một chút, hiện tại trí tuệ sẽ không ngừng tăng lên, sẽ có ngày thành tựu nhất thiết chủng trí. 

Mỗi ngày nghe pháp một chút, hiện tại sẽ được an ổn, bớt vô minh tương lai sẽ thông đạt thực tướng vạn pháp.

Pháp lạc trong tu học

285515288_8006751662698737_937053215767395108_n

Mỗi ngày ngồi thiền một chút, hiện tại tâm ý được vững chãi, tương lai đạt được các tầng thiền định.

Mỗi ngày siêng năng tinh tấn một chút, hiện tại tích cực an vui, tương lai thành tựu pháp tinh tấn ba la mật.

Mỗi ngày bớt nói thị phi, đúng sai phải trái của người khác thì sẽ bớt những sai lầm, bớt được nhiều người ghét mình.

Mỗi ngày tu từ bi một chút, hiện tại được mọi người yêu mến, tương lai thành tựu tâm từ bi vô lượng viên mãn.

Mỗi ngày bớt chấp ngã, cố chấp một chút, hiện tại được nhẹ nhàng, tương lai thành tựu pháp vô ngã Niết bàn.

Mỗi ngày tu bớt tham lam, hiện tại được mọi người tin tưởng quý nể, tương lai thành tựu pháp vô tham.

Mỗi ngày tu bớt nóng giận sân nhuế, hiện tại được sáng suốt bình an, tương lai thành tựu vô sân pháp nhẫn.

Mỗi ngày làm một chút việc thiện, việc tốt, hiện tại luôn vui vẻ tích cực, tương lai phước đức vô lượng, đời đời kiếp kiếp không bao giờ còn bị nghèo khổ nữa.

Mỗi ngày ta bớt hơn thua so sánh với người khác ta sẽ bình yên thanh thản hơn.

Mỗi ngày tu tỉnh giác một chút, hiện tại bớt lo sầu sai trái, tương lai thành tựu nếp sống minh triết chánh niệm.

Tóm lại, mỗi ngày biết tu tập một chút, hiện tại mọi thứ dần tốt đẹp, tương lai mọi sự mong cầu đều như ý nguyện.

Mỗi ngày mọi người biệt thật tu một chút, không chỉ tốt cho bản thân, cho Phật pháp, cho đại chúng mà còn tốt cho đất nước, cho xã hội và cho gia đình.

Mọi người trên thế giới biết tu nhân tích đức sống thiện một chút, thì nhân loại sẽ bình yên và hạnh phúc hơn một chút.

Chúng ta có nhân lành gieo trồng từ trước, được làm người, có trí tuệ hiểu biết mà hằng ngày không biết tu một chút thì sẽ uống phí kiếp người, khi mất thân người đoạ vào 3 đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thật đáng tiếc lắm thay! 

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn