back to top
23 C
Chư Sê
Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, 2024

Đạo Phật là con đường giác ngộ

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Đạo Phật là mạch sống vô tận, là nguồn hạnh phúc vô biên. Đạo Phật là đạo của hết thảy, của mọi thời gian và phương sở [nơi chốn]. Người ta cần ánh sáng và không khí thế nào thì cũng phải cần đạo Phật như thế ấy.

281640181_5209928812404900_503832889850890496_n

Giác ngộ cho mình sáng suốt rồi giác ngộ cho người sáng suốt. Người đã tìm ra con đường giác ngộ và chỉ vẽ con đường ấy cho ta là đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy.

Đạo Phật đã cho ta một đời sống thanh thoát, bình giản, không xa hoa, hiếu kỳ, lập dị, một tinh thần độc lập, tự chủ, không khuất phục trước quyền thế bất công, một tâm hồn cao thượng vị tha, không hẹp hòi cố chấp, một ý chí hùng mạnh quả cảm, quyết tranh đấu cho chân lý, một đầu óc tiến thủ, sáng suốt, nhanh nhẹn, không hủ lậu thoái hóa, không mê tín dị đoan, không mù quáng trước bả lợi danh bất chính.

Đạo Phật là mạch sống vô tận, là nguồn hạnh phúc vô biên. Đạo Phật là đạo của hết thảy, của mọi thời gian và phương sở [nơi chốn]. Người ta cần ánh sáng và không khí thế nào thì cũng phải cần đạo Phật như thế ấy.

Nhờ giáo pháp của Phật Đà, tâm ta rộng, trí ta sáng, ý chí ta hùng mạnh, ta làm những việc đáng làm, hy sinh những việc đáng hy sinh. Vậy ta phải quyết tâm tin theo đạo Phật, truyền bá chánh pháp của Phật, cảm hóa mọi người theo đạo Phật.

Đạo Phật – nguồn hạnh phúc

Trích Diễn giảng tập 1 – Hoà thượng Thích Quảng Đứcgiảng ngày 13/05/1959.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn