back to top
34.2 C
Chư Sê
Thứ Tư, 10 Tháng Tư, 2024

Bộ sách quý “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” vừa được ấn hành

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Bộ sách Lịch sử Phật giáo Việt Nam 3 tập của Thiền sư, Giáo sư Tiến sĩ – Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Siêu – Lê Mạnh Thát vừa xuất bản trong tháng 12/2023.

Audio

Bộ sách quý này dành cho những người quan tâm đến Dân tộc và Phật giáo.

Bộ sách “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Siêu - GS Lê Mạnh Thát

Bộ sách “Lịch sử Phật giáo Việt Nam” của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Siêu – GS Lê Mạnh Thát

Tuy viết là Lịch sử Phật giáo Việt Nam nhưng khi đọc sách sử của Thiền sư ta có cảm tưởng và ý thức về dân tộc rất rõ và rất cao.

Cái lạ, và cũng là cái hay cái đặc biệt, cái đỉnh cao ở cách viết sử của Thiền sư Lê Mạnh Thát là ở đó.

Tuy là đang đọc cuốn sử Phật giáo, nhưng lạ thay là ta thấy vẽ ra trước mắt ta một toàn cảnh quá khứ của dân tộc kỳ vĩ, thiên tài và hào hùng. Tổ tiên đất nước hiện lên với từng nhận vật lịch sử của từng thời kỳ đầy oanh liệt.

Cái đáng ngẫm nhất qua bộ sử của Thiền sư, là ta thấy rõ một dân tộc từ hơn nghìn năm trước đã lấy tư tưởng Đạo Phật làm nền móng nồng cốt cho chính sách an dân trị quốc chống ngoại bang.

Trên cái nền tảng Đạo Phật mà Đạo giáo và Lão giáo được tôn trọng phát triển.

Thiền sư Thích Trí Siêu - GS Lê Mạnh Thát (phải) trong chuyến thăm miền Bắc đầu tiên sau khi sách vừa xuất bản. Đích thân ngài đề bút ký tặng đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa và các Nhân sĩ trí thức

Thiền sư Thích Trí Siêu – GS Lê Mạnh Thát (phải) trong chuyến thăm miền Bắc đầu tiên sau khi sách vừa xuất bản. Đích thân ngài đề bút ký tặng đến các vị Hòa thượng, Thượng tọa và các Nhân sĩ trí thức

Ngài nói: “Không có tam giáo ở Đại Việt”. Từ hơn 2.000 năm trước đạo Phật được tiếp nhận cùng với văn hóa tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên bản địa làm nền tảng, để trên cái nền tảng đó Lão và Khổng được phát triển.

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn