back to top
33.8 C
Chư Sê
Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, 2024

Biết đủ

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Làm người một đời, bình an là được/ Không phải có tiền, mọi chuyện sẽ tốt/ Tâm tốt việc tốt, mệnh sẽ thay đổi…

47395392_2010828528997927_8819521798224740352_n

Tiền nhiều tiền ít, đủ ăn là được

Người xấu người đẹp, nhìn được là được

Người già người trẻ, mạnh khỏe là được

Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là được

Chồng về sớm – trễ, có về là được

Vợ nói nhiều – ít, đảm đang là được

Con cái lớn nhỏ, có hiếu là được

Tiến sĩ thì tốt, bán rau cũng được

Sau khi trưởng thành, yên ổn là được.

Nhà lớn nhà nhỏ, ở đủ là được

Đồ hiệu đồ thường, dùng được là được

Hai bánh bốn bánh, chạy được là được

Ông chủ tốt xấu, nhẫn được là được

Bao nhiêu phiền não, bỏ được là được

Ngoan cố chấp chặt, buông được là được

Làm người một đời, bình an là được

Không phải có tiền, mọi chuyện sẽ tốt

Tâm tốt việc tốt, mệnh sẽ thay đổi

Ai đúng ai sai, Trời biết là được

Tu phước tu huệ, biết tu là được

Nói tới nói lui, hiểu được là được

Trời đất vạn vật, tùy duyên là được

Nhiều sự nhiều việc, nhìn thấu là được

Người người đều tốt, ngày ngày sẽ tốt

Bạn tốt tôi tốt, thế giới sẽ tốt.

Biết đủ không phải so đo, buông bỏ chẳng còn phiền não

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn