back to top
19 C
Chư Sê
Thứ Năm, 11 Tháng Tư, 2024

Bạn có muốn cơ thể khoẻ mạnh, nét mặt ràng ngời đẹp đẽ không?

Có thể bạn quan tâm

- Advertisement -spot_img

Có rất nhiều người nói rằng chính mình tu học rất nghiêm túc, trì giới cũng rất tinh nghiêm thế nhưng không hiểu tại sao chính mình cứ luôn gặp chướng ngại dù là trong cuộc sống hằng ngày hay là trong việc tu hành cũng đều như thế.

Audio

Vậy vấn đề là nằm ở đâu? Vấn đề nằm ở chổ quý vị nói hiện nay quý vị trì giới rất nghiêm túc nên quý vị vừa có Định lực vừa có trí tuệ, nhưng thật thà mà nói người khác ở bên cạnh đều nhìn thấy rất rõ ràng quý vị khởi tâm động niệm, ngôn hành tạo tác đều là bất thiện. Biểu hiện là gì? Là ích kỷ, kiêu căng, ngạo mạn, đây thì là quý vị tương ứng với thập ác, chứ chẳng tương ứng với thập thiện, nhưng chính quý vị lại chẳng hay biết, cứ ngỡ là chính mình đang hành Thập Thiện rất tinh nghiêm. Cho nên bất luận là quý vị làm việc gì cũng đều có chướng ngại, quý vị tu học Phật pháp có chướng ngại, mà ngay cả khi quý vị giúp đỡ người khác cũng có chướng ngại…..

Empty
Tôn dung HT Tịnh Không qua các thời kỳ.

Tôn dung HT Tịnh Không qua các thời kỳ.

Vì thế quý vị nên hoạch định ra cho mình một năm, dùng một năm này để chân thật tu hành, đem cái tâm ích kỷ, cái tâm kiêu căng, cái tâm ngạo mạn này gột rửa cho thật sạch sẽ. Dùng cách nào để gột rửa đây? Dùng Liễu Phàm Tứ Huấn, dùng Du Tịnh Ý Công Gặp Táo Thần, dùng Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn mà gột rửa, mỗi ngày đều phải đọc, phải nghe, phải xem, rồi cố gắng hành trì theo. Nếu quý vị nghiêm túc mà làm thì sau một năm này nhất định phước báo của quý vị sẽ hiện tiền, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ.

Phước báo hiện tiền, nói cách khác tướng mạo của quý vị sẽ biến đổi. Vì sao? Vì tướng chuyển theo tâm đó mà. Không chỉ là cơ thể ngày càng khoẻ mạnh hơn, mà nét mặt sẽ ngày càng rạng rỡ hơn. Nói cho quý vị biết khuôn mặt quý vị sáng ngời đó chính là Thanh Tịnh Quang, là Bình Đẳng Quang, là Từ Bi Quang, là Trí Tuệ Quang, do đó làm sao có thể giống hệt như cũ lúc chưa chân thật tu Thập Thiện cho được. Người khác khi nhìn thấy quý vị nhất định sẽ tôn kính, sẽ bội phục quý vị, sẽ bị quý vị cảm hoá, đây chính là thân giáo đấy nhé, chứ chẳng phải bình thường đâu.

Chẳng những quý vị có thể cảm đến những người xung quanh, mà ngay cả cỏ cây hoa lá, hoàn cảnh xung quanh nơi quý vị cư trú cũng sẽ bị quý vị cảm đến mà thay đổi tốt hơn, khiến cho những người sống xung quanh nơi ấy cũng sẽ cảm thấy tâm tình tốt hơn, thoải mái hơn, vui thích hơn, họ hoàn toàn có thể xa lìa những kinh sợ vọng tưởng, đây chính là nhờ vào công đức thắng dịu của quý vị.Nếu quý vị không thật tu mà chỉ cố làm ra vẻ mặt hiền hoà thanh tịnh, thì cũng có thể làm ra được vẻ mặt ấy, nhưng quý vị chẳng có được phước báo, nghiệp chướng của quý vị chẳng thể tiêu trừ, quý vị càng không thể có quang minh, chẳng thể phóng quang, vậy thì từ trường bao lấy xung quanh quý vị chẳng thể cảm động được đến người khác.

Tài liệu tham khảo: Pháp ngữ của Pháp sư Tịnh Không

Rate this post
- Advertisement -spot_img

Đọc tiếp

- Advertisement -spot_img

Dành cho bạn