back to top
24.9 C
Chư Sê
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

vua Tịnh Phạn

Hóa độ rộng lớn và cùng khắp của Đức Phật

Hóa độ của đức Phật thật nặng nề và khó khăn. Nhưng ngài Đức Phật đã hoàn thành một cách viên mãn Sứ mạng hoá độ của mình.
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img