Văn khấn mùng 1 Tết

Dư dả dễ sinh tật

Dư dả dễ sinh tật

Thực tế cho thấy không phải hễ “có tiền thì mua tiên cũng được”. Sự đổi đời, giàu lên nhanh chóng dễ dàng tạo ra chênh vênh, lúng túng thậm chí lệch lạc trong nhận thức cũng như hành động và đem đến không ít bất hạnh trong đời.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật