Văn khấn cúng Tết Thanh minh

Văn khấn cúng Tết Thanh minh chuẩn nhất

Văn khấn cúng Tết Thanh minh chuẩn nhất

Tết Thanh minh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng về tâm linh của người Việt. Vào ngày này, những người xa quê thường cố gắng thu xếp đưa gia đình trở về để thăm mộ ông bà tổ tiên, sửa sang mộ phần.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật