triết lý tình yêu trong Đạo Phật

Tình yêu đôi lứa theo lời Phật dạy

Tình yêu nam nữ nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật