back to top
29.1 C
Chư Sê
Thứ Hai, 8 Tháng Tư, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Tôn giả Xá Lợi Phất

Hạnh nhẫn nhục của tôn giả Xá Lợi Phất, bậc tướng quân chánh pháp

Hạnh nhẫn nhục của tôn giả Xá Lợi Phất, bậc tướng quân chánh pháp. Tại sao ta nên thực hành nhẫn nhục?
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img