tịnh xá Trúc Lâm

Tu hành tiến bộ nhờ kiên trì, bền bỉ và tinh tấn

Tu hành tiến bộ nhờ kiên trì, bền bỉ và tinh tấn

Tu tập là một lộ trình dài, muốn thành tựu giác ngộ phải từng bước dọn dẹp thân tâm, đoạn trừ phiền não. Nếu không nỗ lực làm đoạn giảm tham ái thì quả vị giải thoát vẫn còn xa vời như sự vô vọng của người cọ cây lấy lửa với một khúc cây ướt đẫm, tràn đầy nhựa sống.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật