back to top
22 C
Chư Sê
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

Thích Ca Mâu Ni

Lược sử tóm tắt về cuộc đời Đức Phật – Thích Ca Mâu Ni

Bài viết này “Đức Phật là ai” được trích dịch từ tập sách “Lịch sử Phật giáo Mỹ quốc” của tác giả Rick Fields dày 450 trang này. Sách do Tỳ kheo Thích Nguyên Tạng dịch.
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img