back to top
23.2 C
Chư Sê
Thứ Tư, 22 Tháng Năm, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

nàng tu xà đa cúng dường Đức Phật

Hai sự cúng dường tối thượng

Bình bát cơm ngàn nhàThân chơi muôn dặm xa.Mắt xanh nhìn người thế Mây trắng hỏi đường qua. Cuộc đời của đức Thế Tôn...
- Advertisement -spot_img

Latest news

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img